تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت

خانه > اخذ مجوز  > مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت

مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت

مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت

مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال ، تمدید مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت(هزینه ثبت دفتر پیشخوان، مدارک دفتر خدمات دولت ، شرایط ثبت دفتر پیشخوان ، مجوز دفتر خدمات ) شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز دفتر خدمات


مشخصات مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت

درخواست اخذ مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر خدمات

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون برنامه ششم توسعه کشور9991395/12/25بند (پ) ماده 67 و بند (خ) ماده 68

فرآیند صدور مجوز دفتر پیشخوان خدمات دولت
فایلی وجود ندارد

شرایط ثبت دفتر پیشخوان و مدارک لازم برای صدور مجوز دفتر خدمات دولت