تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صندوق‌ سرمایه‌ گذاری ارزی

خانه > دسته‌بندی نشده  > مجوز صندوق‌ سرمایه‌ گذاری ارزی

مجوز صندوق‌ سرمایه‌ گذاری ارزی

مجوز صندوق‌ سرمایه‌گذاری ارزی

مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح و تمدید مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی (صندوق سرمایه گذاری ارزی ، صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان ، صندوق سرمایه گذاری ارزی بورس ، صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال ، صندوق های سرمایه گذاری ارزی ، صندوق سرمایه گذاری ارز) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال


مشخصات مجوز صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384/09/01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی8881398/08/22ماده 2

فرآیند صدور مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی100791
تعهدنامه1005039
گزارش پذیره نویسی1005045
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی10050441390/02/31ماده 5 ، 9 و 10

استعلام‌های بین دستگاهی صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان


صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی ایرانیان

مجوزهای پیش‌نیاز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری10050301397/08/15بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی10050431397/02/11بند 2 -3

مدت زمان صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال

 روزمدت اعتبار مجوز صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی10050441390/02/31ماده 5

هزینه صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری ارزی بورسنمونه مجوز صادر شده صندوق سرمایه گذاری ارزی ایرانیان

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری ارزی بورس

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال


عنوان مدرککد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان1005037
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی10050441390/02/31ماده 52

ضوابط خاص تمدید مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی


مدت زمان تمدید مجوز صندوق های سرمایه گذاری ارزی

 روزمدت اعتبار مجوز صندوق سرمایه گذاری ارز دیجیتال

 ماه


هزینه تمدید مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی ایرانیانفرآیند اصلاح مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز صندوق های سرمایه گذاری ارزیضوابط خاص اصلاح مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی ایرانیان


صندوق سرمایه گذاری ارزی بورس

مدت زمان اصلاح مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی

 روزمدت اعتبار مجوز صندوق سرمایه گذاری ارزی بورس

 ماه


هزینه اصلاح مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی ایرانیانفرآیند ابطال مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزی

شرایط قابلیت ابطال مجوز صندوق های سرمایه گذاری ارزی


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی10050441390/02/31ماده 50

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز صندوق‌ سرمایه ‌گذاری ارزیبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید