تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس

خانه > اخذ مجوز  > مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس

مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس

مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس

مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس

در این مطلب شرایط، مدارک و هزینه برای صدور، تمدید، اصلاح و ابطال مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 97 مصوب شورای عالی بیمه9121398/02/30تبصره 1 بند 5 ماده 2

فرآیند صدور مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 97 مصوب شورای عالی بیمه9121398/02/30تبصره 1 بند 5 ماده 2

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورسضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدیدفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاحفرآیند ابطال مجوز خرید صندوق های سرمایه گذاری نزد سازمان بورس

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید