تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای

مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای

صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای ( اساسنامه صندوق قرض الحسنه چند شعبه ای ، ثبت صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای ، شرایط تاسیس صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای ) را کاملا شرح می دهیم

مرجع صدور مجوز ثبت صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای


مشخصات مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون پولی و بانکی کشور1201351 /04 / 18ماده 11 بند ب

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی1221383 /10 / 221

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور9471395 / 12/ 1414

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور14761395 /11 / 1021

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388 /05 / 2011 و 15

فرآیند صدور مجوز صندوق قرض الحسنه چند شعبه ای
فایلی وجود ندارد

شرایط تاسیس صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مصوب هیئت مدیره100173
گواهی مسدودی سرمایه1001007
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل1001126
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات10011706
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات10011700800
گواهی سابقه کار100002
صورتجلسه مجمع عمومی عادی100005
صورتجلسه مجمع فوق العاده100006
تاییدیه اطلاعات بانکی100011
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری12689
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر11104
تعیین محل فعالیت12240
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس1001176
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی1001180
اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور1001201
تاییدیه حراست101988
ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی1001446
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت شرکت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی1001452
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)1001474
تایید عملکرد*55554
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
تایید اطلاعات هویتی10001وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور0http:// www. sabteahval .ir
تاییدیه اماکن10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0www. ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http:// epolice .ir
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی10089وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات0http:// www. vaja .ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www. msrt .ir
آدرس پستی10171شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست3www. post
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15

ثبت صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای

مجوزهای پیش‌نیاز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2011 و 13 و 15

ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013

مدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای

 ماههزینه صدور مجوز صندوق قرض ‌الحسنه چند شعبه ای
فرآیند تمدید مجوز ثبت صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای

شرایط تاسیس صندوق های قرض الحسنه چند شعبه ای و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15

ضوابط خاص تمدید مجوز صندوق قرض الحسنه چند شعبه ای


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه13321388/05/2013 و 15