تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه ای

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه ای

مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه ای

مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه ای

در این مطلب شرایط و مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور تمدید اصلاح و ابطال و تعلیق برای مجوز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسات ارزیابی خسارت بیمه ای


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392/09/26تبصره1ماده4

فرآیند صدور مجوز

پ
فایلی وجود ندارد

پ

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه مجمع عمومی عادی100005
صورتجلسه مجمع فوق العاده100006
صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده100007
صورتجلسه هیات مدیره100060
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای (آیین نامه 85) شورای عالی بیمه3011392/09/26تبصره 1 ماده 4

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره موسسات ارزیابی خسارت بیمه ای


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 38 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز ثبت صورتجلسات خسارت بیمه اینمونه مجوز صادر شده