تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران

مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران

مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور و تمدید، اصلاح و تعلیق و ابطال

مرجع صدور مجوز تغییرات اساسنامه ناشران


مشخصات مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار8811398/08/19ماده 56فایلی وجود ندارد

فرآیند صدور مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار8811398/08/19ماده 56فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز تغییرات اساسنامه ناشراننمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز ثبت تغییرات اساسنامه ناشران

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز ثبت ت