تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت کالای وارداتی

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت کالای وارداتی

مجوز ثبت کالای وارداتی

مجوز ثبت کالای وارداتی

مجوز ثبت کالای وارداتی

در این مطلب شرایط، مدارک، هزینه برای صدور، تمدید، ابطال یا تعلیق مجوز ثبت کالای وارداتی یا گواهینامه ثبت کالای وارداتی شرح داده شده

مرجع صدور مجوز ثبت کالای وارداتی


مشخصات مجوز یا

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز 

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد5761396/07/14بند 16 ماده 7

روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25روش سوم

فرآیند صدور مجوز یا
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز یا


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تصویر گواهی مبدأ1001926
نتایج آزمون کیفی مطابق101300
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند6-3

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز گواهینامه ثبت کالای وارداتی


ضوابط خاص صدور مجوز 


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند 6-3

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/254-1-3-6

هزینه صدور گواهینامه


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد خدماتی صدور گواهی ثبت کالا8000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/2611-5-4

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز 

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
نتایج آزمون کیفی مطابق101300
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند 6-3-1

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند 6-3-1

مدت زمان تمدید

 روزمدت اعتبار

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
کارمزد خدماتی تمدید گواهی ثبت کالا4000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ایین نامه طبقه بندی و محاسب کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران13591397/04/26بند 4-5-11

فرآیند اصلاح مجوز 

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح

 روزمدت اعتبار

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25بند 6-3-1-11

شرایط و مدارک لازم برای لغوعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
روش های ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی 31/230/ر13661392/09/25پ- بند 6-3-1-11

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید