تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط

خانه > اخذ مجوز  > مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط

مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط

مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط

مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال و تمدید مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط (ثبت و تاسیس صندوق سرمایه گذاری مختلط ، شرایط صندوق مختلط ، هزینه ثبت صندوق مختلط ، اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط


مشخصات مجوز صندوق سرمایه گذاری مختلط

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری مختلط

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران5391384/09/01ماده 7 بند 6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی8881398/08/22ماده 2

فرآیند صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری مختلط
فایلی وجود ندارد

شرایط صندوق مختلط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری مختلط


عنوان مدرککد مدرک
تصویر آگهی تاسیس10010
طرح اعلامیه پذیره نویسی100791
تعهدنامه1005039
گزارش پذیره نویسی1005045
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط10050631391/07/10ماده 5، 9 و 12

تاسیس صندوق سرمایه گذاری مختلط

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز صندوق سرمایه ‌گذاری مختلط


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری10050301397/08/15بند 1

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری مختلط10050621391/07/10بند 2-3

مدت زمان صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری مختلط

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط10050631391/07/10ماده 5

هزینه صدور مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری مختلطنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط صندوق مختلط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان1005037
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط10050631391/07/10ماده 61

ضوابط خاص تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری مختلط


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت صندوق سرمایه گذاری مختلط

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز

شرایط صندوق مختلط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه ‌گذاری مختلط

 روز
مدت اعتبار مجوز ثبت صندوق سرمایه ‌گذاری مختلط

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت صندوق مختلطفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط10050631391/07/10ماده 59

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز تاسیس صندوق سرمایه ‌گذاری مختلطعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مختلط10050631391/07/10ماده 59

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat