تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

خانه > آموزش  > نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل:  شیوه محاسبه شهریه آموزشگاه ، میزان شهریه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ، شهریه مصوب آموزشگاه ، شهریه آموزشگاه باید چقدر باشد ، نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

ماده 68 میزان شهریه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

محاسبه و تصویب حداکثر میزان شهریه بر اساس سطح دوره های مهارتی آموزشگاه های نوع «د » با رعايت مفاد اين شيوه نامه و به تفکيكك هر يك از خوشه های آموزشي صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر، مطابق جدول ذیل این ماده بر عهده کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد کشور است.

تبصره 1  نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

نرخ شهریه با تأ ييد و تصویب اکثریت اعضاء هيأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد کشور پس از اخذ مجوز از مراجع رسمی مشروعیت داشته و قابل اجرا خواهد بود

تبصره 2 شیوه محاسبه شهریه آموزشگاه

کانون بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه حداكثر تا بيستم اسفند ماه هر سال نرخ شهريه سال آتي را به آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد ابلاغ و نسخه ای از آن را جهت اطاع و نظارت به سازمان ارائه نمايد

تبصره 3 شیوه محاسبه شهریه آموزشگاه

محاسبه هزينه مواد مصرفي دوره آموزشي در شهریه ممنوع بوده و تامین مواد مصرفی بر عهده فراگیران می باشد

نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

حداکثر شهریه براساس سطح مهارت به ازاء هر نفرساعت
4 سطح  ISCO- 083 سطح ISCO- 082 سطح ISCO- 081 سطح ISCO- 08
صنعتخدماتکشاورزیفرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزیفرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزیفرهنگ و هنرصنعتخدماتکشاورزیفرهنگ و هنر

ماده 69 شهریه مصوب آموزشگاه

تعیین میزان شهریه هر آموزشگاه در بازه برابر یا کمتر از حداکثر شهریه مصوب، از اختیارات موسس می باشد.

تبصره 1 نحوه تعیین شهریه آموزشگاه

میزان شهریه دوره هایی که توسط مربی دارای کد شناسه ID برگزار می گردند، از شمول شهریه مصوب خارج بوده و توسط موسس و با توافق دریافت کنندگان خدمات یادگیری تعیین می گردد.

تبصره 2 میزان شهریه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

شهریه دوره های ارائه شده با مشارکت آموزشگاه یار، تابع شهریه مصوب آموزشگاه ها بوده و آموزشگاه یار، قدرالسهم خود را براساس توافق و درقبال خدمات ارائه شده، دریافت خواهد نمود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید