تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

خانه > آموزش  > شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار می‌گیرد شامل: شرح وظایف مربی آموزشگاه ، شرایط مربی آموزشگاه ، شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری ، شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

آنچه متقاضیان مربیگری باید بدانند

شرایط مربیگری چیست

متقاضی مربیگری چه شرایطی باید داشته باشد

ماده 34 شرایط مربی آموزشگاه

شرایط مربیگری چیست

مربیان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد انواع «الف « ، » ب » و «ج » بايد واجد شرايط زير باشند:

1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران یا اتباع غیر ایرانی دارای مجوز اشتغال در جمهوری اسلامی ایران.

2. اعتقاد به دين مبین اسلام يا كيي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3. دارا بودن صلاحيت اخلاقي، سياسي، فرهنگي، عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق و نیز عدم وابستگي به رژيم گذشته بر اساس پاسخ دفاتر حراست ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل

4. نداشتن سوء پيشينه ي كفري موثر بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

5. عدم اعتياد به مواد مخدر و روانگردان بر اساس پاسخ مراجع ذیربط به استعلام مرجع مربوطه در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

6. نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر

7. دارا بودن کارت معتبر پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غیر وابسته به مشکلات روحی و روانی (براي آقايان) و یا معافیت تحصیلی

8. داشتن حداقل 18 سال سن

ماده 35 شرح وظایف مربی آموزشگاه

آنچه متقاضیان مربیگری باید بدانند

تکالیف متقاضیان مربیگری آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد انواع «الف « ، » ب » و «ج :»

1. شرکت در آزمون پروژه محور و مبتنی بر کار عملی تعیین صلاحیت حرف های مربیگری که توسط سازمان برگزار میگردد به تفکیک مجموعه حرفه ها و کسب حد نصاب حداقل 750 از 1000 امتیاز

2. گذراندن دوره فنون و روش های نوین تدریس در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای یا مراکز تایید صلاحیت شده توسط آن مرکز، در صورت موفقیت در آزمون پروژه محور تعیین صلاحیت حرف های مربیگری و کسب نمره قبولی

3. ارائه تعهد نامه محضری مطابق مفاد نمون برگ شماره »2« این دستورالعمل در خصوص پذیرش مسئولیت ها و عواقب ناشی از تخطی از تکالیف مربیگری

4. شرکت در دوره های آموزشی به منظور حفظ سطح و ارتقاء قابلیت شغلی و در راستای تضمین استمرار صلاحیت حرفه ای مربیان

5. ثبت کاستی ها و نواقص الزامات اجرای با کیفیت دوره یادگیری، در پورتال جامع سازمان به منظور رفع نواقص توسط موسس

تبصره شرایط مربی آموزشگاه

تذکر:

تامین مواد مصرفی مورد نیاز پروژه عملی آزمون بررسی صلاحیت حرفه ای مربیگری و نیز پرداخت شهریه مصوب دوره روش ها و فنون نوین تدریس برعهده متقاضی می باشد.

ماده 36 شرح وظایف مربی آموزشگاه

برای متقاضیان حائز شرایط مندرج در ماده 34 که موفق به اجرای تکالیف بندهای 1 الی 3 ماده 35 و تبصره ذیل آن گردند به صورت خودکار کد شناسه مربیگری(ID) با اعتبار 5 سال تخصیص داده شده و به نشانی پست الکترونیک آنها ارسال خواهد گردید.

تبصره 1 شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

تذکر:

آنچه متقاضیان مربیگری باید بدانند

تایید برگزاری دوره توسط مربی در پورتال جامع سازمان به منزله پذیرش کلیه مسئولیت های آموزشی دوره و رعایت شاخص های تضمین کیفیت اجرا بوده و عواقب اداری و آیین نامه ای تخطی از شرایط و مقررات، مستقیما متوجه شخص مربی می باشد.

تبصره 2 شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری

تذکر:

اجرای دوره تایید شده با سطح دسترسی مربی در پورتال، توسط شخص ثالث، بدون اغماض منجر به ابطال کد شناسه تدریس خواهد گردید.

این دسته از افراد تحت هیچ شرایطی اجازه شرکت مجدد در فرایند تایید صلاحیت حرفه ای مربیگری را نخواهند داشت.

ماده 37 شرح وظایف مربی آموزشگاه

در دوره هایی که توسط دارندگان کد شناسه مربیگری برگزار می گردد، تعیین طول دوره یادگیری با رعایت شرایط مندرج در فصل «شهریه » و فصل «حقوق کارآموزان » و نیز تضمین کیفیت فرایند یادگیری، براساس نظر تخصصی مربی دارنده کد شناسه مربیگری خواهد بود.

ماده 38 شرایط مربی آموزشگاه

آن دسته از دارندگان کد شناسه مربیگری (ID) که در فرایند بررسی و تایید صلاحیت حرفه ای مربیگری حداقل 90 درصد امتیاز کل را کسب نمایند، استاد مربی محسوب شده و اجازه خواهند داشت علاوه بر فعالیت در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای، به صورت مستقل نیز نسبت به تعریف و اجرای دوره به سفارش بنگاه های اقتصادی و دانشگاه ها اقدام نمایند.

اجرای اینگونه از دوره های یادگیری منوط به ثبت قرارداد سفارش محور طرفین در پورتال جامع سازمان خواهد بود.

ضوابط احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی این دسته از مربیان به تصویب هیات نظارت مرکزی خواهد رسید.

این دسته از مربیان عاوه بر مفاد ذکر شده، دارای حدود اختیارات زیر نیز می باشند:

1. تدریس دوره های بازآموزی مربیان

2. ارائه خدمات یادگیری مهارتی در خارج از کشور

3. تعیین طول مدت فرآیند ارائه خدمات یادگیری مستقل از ساعت استاندارد آموزشی

4. سنجش و ارزشیابی پایان دوره یادگیری «خاص »

5. امضاء گواهی حضور در دوره های یادگیری

6. انجام فرا ارزیابی اعتبارسنجی آموزشگاه های آزاد

7. همکاری در بازرسی فنی و تخصصی از دوره های آموزشی بخش دولتی و غیردولتی

8. عضویت به عنوان خبره صاحب نظر در هیات نظارت مرکزی

9. طراحی پروژه و داوری مسابقات ملی مهارت

10 . اولویت در اعزام به مسابقات جهانی مهارت

تبصره 1 شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری

تذکر:

تنها ردیف های 3 الی 10 اختیارات فوق الذکر، مشمول سایر مربیان دارای کد شناسه مربیگری بوده و ردیف های 1 و 2 اختصاصا ویژه استاد مربیان می باشد.

تبصره 2 شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

تذکر:

تمدید اعتبار کد شناسه مربیگری منوط به گذراندن دوره های مندرج در بند 4 ماده 35 می باشد.

ماده 39 شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری

افراد برای دریافت ابلاغ مربیگری در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د » بايد واجد شرايط زير باشند:

1. تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2. مسلمان يا پيرو كيي از اقليت هاي ديني شناخته شده و ملزم به پيروي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3. دارابودن صلاحيت اخلاقي، سياسي، فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته به تایید موسس

4. نداشتن سوء پيشينه يكفري موثر

5. عدم اعتياد به مواد مخدر و روان گردان

6. نداشتن ناتوانی جسمی تاثیرگذار بر مربیگری در حرفه مورد نظر

7. دارا بودن کارت معتبر پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم غیر وابسته به مشکلات روحی و روانی(براي آقايان) یا معافیت تحصیلی

8. دارا بودن گواهینامه مهارت در هریک از حرفه های مورد درخواست و یا احراز مشخصات مندرج در استاندارد

تبصره 1 متقاضی مربیگری چه شرایطی باید داشته باشد

تذکر

مسئوليت معرفی مربی در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د »:

جهت اخذ گواهي عدم سوء سابقه و گواهي عدم اعتیاد به مراجع ذيصلاح و نیز اخذ جوابیه آن و نهایتا بررسي و تائيد صلاحيت عمومی و تخصصی مربيان به عهده موسس آموزشگاه است.

تبصره 2

تذکر:

کاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دولت و شرکت ها و موسسات وابسته با ارائه مستندات لازم از شرایط ردیف های 1 الی 5 ماده 40 معاف می باشند.

تبصره 3 شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

برگزیدگان مسابقات ملی و بین المللی مهارت و دارندگان الواح درجه یک تا چهار از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، در حرفه های رشته مرتبط، از ارائه گواهینامه مهارت معاف می باشند.

شرایط و تکالیف متقاضیان مربیگری

ماده 40 متقاضی مربیگری چه شرایطی باید داشته باشد

در آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د »، ابلاغ مربي(حداکثر 5 ساله) با رعایت موارد فوق و از طریق پرتال جامع سازمان، با امضاء و مهر موسس صادر می گردد.

ماده 41 شرایط و وظایف مربی آموزشگاه

آنچه متقاضیان مربیگری باید بدانند

تکالیف لازم برای صدور ابلاغ مربیگری آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع «د :»

1. ورود اطلاعات فردي و آموزش های مهارتی و مدارك مثبته توسط مربی در قسمت مربوطه سامانه پرتال و تا ييد آن توسط موسس.

2. واريز مبالغ مربوطه مندرج در جدول ش