تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

خانه > اخذ مجوز  > حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

در این مطلب موارد زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه ، تکالیف مؤسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ، قوانین مربوط به موسس آموزشگاه

ماده 2

حق همه شهروندان است که در فرایند بررسی احراز شرایط تاسیس آموزشگاه، از هرگونه تفاوت جنسیتی(به جز در مواردی که شرع مقدس اسلام، احکام و دستورات خاص دارد)، نژادی، قومیتی و جغرافیایی مصون باشند.

ماده 3 تکالیف موسس آموزشگاه

حق همه توانخواهان است که در فرایند بررسی احراز شرایط تاسیس آموزشگاه، شرایط جسمی شان به عنوان محدودیت تلقی نگردد.

ماده 4

حق هر موسس است که حریم خصوصی او محترم شمرده شده و اطلاعات فردی و خانوادگی اش بدون اجازه آگاهانه وی و یا بدون حکم قانون، افشا و منتشر نشود و در اختیار هیچ کس قرار نگیرد و هیچ یک از کارکنان سازمان مجاز به تجسس در زندگی خصوصی موسسین و کارکنان آموزشگاه نیستند.

ماده 5 قوانین مربوط به موسس آموزشگاه

حق هر موسس است که از تبعیض در نظام ها، فرآیندها و تصمیمات اداری مصون باشد.

ماده 6 حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

حق هر موسس است که اقدامات او برای تشکیل انجمن های صنفی و عضویت و شرکت در جمعیت ها و انجمن های صنفی و اجتماعی و تشکل های مردم نهاد، که پایبند به اصول و موازین جمهوری اسلامی ایران هستند، محترم شمرده شود.

ماده 7 تکالیف موسس آموزشگاه

محدود بودن تخلفات به حدود قوانین و التزام به این امر که هیچ عملی تخلف نیست، مگر به صراحت قوانین و مقررات لازم الاجرا، از حقوق اساسی هر موسس است.

ماده 8 حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

حق هر موسس است که در صورت محکومیت قضایی که مطابق قوانین، «سوء پیشینه کیفری موثر » محسوب نمی گردد، از امنیت شغلی برای ادامه فعالیت برخوردار باشد.

ماده 9 تکالیف مؤسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

انتقاد و مطالبه گری از عملکرد اداری کارکنان و مسئولان سازمان در مجاری قانونی، حق هر موسس است.

ماده 10 حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

حق مشارکت و عضویت نمایندگان موسسین آموزشگاه ها در هیات نظارت مرکزی و هیات نظارت استان بر اساس تبصره 1 بند 25 و تبصره 1 بند 26 ماده 1 این دستورالعمل محفوظ می باشد

قوانین مربوط به موسس آموزشگاه

ماده 11

حقوق موسسین و کارکنان آموزشگاه برای شرکت در جشنواره‌های علمی، پژوهشی و همایش های تخصصی که در تضاد با اصول، موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران نباشند محترم شمرده می شود.

ماده 12 حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات آیین نامه ای آموزشگاه، به ترتیبی که در فصل «نظارت و بازرسی » آمده است، هیات های نظارت استانی و مرکزی بوده و هیچ مرجع دیگری حق دخالت و اعمال نفوذ در این امر را ندارد.

ماده 13 تکالیف مؤسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

اصل بر برائت موسس است و حق او است که از تخلفات مرتبط با نقض آیین نامه و دستورالعمل ها که به آن متهم شده در اولین فرصت و به صورت کتبی و رسمی مطلع و ضمن رؤیت مستندات، با ذکر دلایل، تفهیم اتهام گردد. در صورت عدم وجود دلایل کافی بر احراز و انتساب تخلف، موسس برای اثبات بی گناهی خود نیاز به ارائه هیچ گونه دفاعی
ندارد.

ماده 14 قوانین مربوط به موسس آموزشگاه

موسس حق دارد در برابر اتهام وارده از خود دفاع کند و عاوه بر استماع دفاعیاتش، پاسخ کتبی او دریافت و ثبت و صورت جلسه گردد و نهایتا از احکام صادره هیات نظارت به صورت رسمی و کتبی حداکثر تا 10 روز پس از صدور رای در قبال ارائه رسید مطلع و از حق تجدیدنظرخواهی در مدت تعیین شده برخوردار گردد و نیز برای احکام خود تقاضای تعلیق و تخفیف نماید که اِعمال آن منوط به موافقت هیات نظارت مرکزی است.

ماده 15

موسس عاوه بر اجازه استفاده از 6 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب مرخصی منجر به توقف موقت فعالیت(تعطیلی) آموزشگاه در هر دوره اعتبار پنجساله، منوط به تسویه کلیه تعهدات ایجاد شده در برابر ذینفعان و اطاع قبلی به سازمان، حق برخورداری از توقف فعالیت به مدت 4 ماه برای زایمان را خواهد داشت.

ماده 16 حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

موسس مکلف است امور آموزشگاه را به نحو شایسته و بر پایه قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف اداره نماید.

ماده 17

رعایت قانون و انجام امور اداری آموزشگاه و مراجعین مبتنی بر اصل بی طرفی و پرهیز از هر گونه پیش داوری، منفعت جویی یا غرض ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط موسس الزامی است.

ماده 18 قوانین مربوط به موسس آموزشگاه

فراهم سازی دسترسی مستمر مراجعین به موسس برای دریافت پاسخ و راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله الزامی می باشد.

ماده 19

موسس مجاز نیست مدارک یا اطلاعات اضافه بر آنچه در قوانین و مقررات پیش بینی شده است را از مراجعین مطالبه نماید و نباید هزینه ای بیش از آنچه در قوانین و مقررات تصریح گردیده، دریافت کند. در مواردی که مطابق مقررات باید هزینه ای دریافت شود، مراتب با ذکر مستند قانونی به مراجعین اعام گردد.

ماده 20 حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

موسس باید از سطح دانش و مهارت تخصصی کارکنان خود جهت رعایت انضباط اداری و حقوق شهروندی مرتبط با وظایف و اختیارات اطمینان حاصل نماید.

ماده 21 تکالیف مؤسس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای

کارکنان و کارآموزان آموزشگاه، الگوهاي اخلاقي و اسامي و نماد فرهنگ مهارت آموزی هستند. لذا تمهید شرایط به منظور پرهیز از ایجاد مزاحمت آموزشگاه برای همسایگان، ساکنان محلی و سایر مردم از تکالیف موسس است.

ماده 22

موسس باید تدابیر ضروری جهت پیشگیری از مفقود شدن، افشا یا سوءاستفاده از اطلاعات افراد، که به مناسبت وظایف و اختیارات خود از آنها مطلع شده است را اتخاذ نماید.

ماده 23 حقوق و وظایف مؤسس آموزشگاه

در صورت ضرورت برای اِعمال نظارت الکترونیکی و نصب دوربین، موسس باید ضمن رعایت ضوابط و قوانین مربوطه مراتب را با هشدار مکتوب و استفاده از علایم قابل رؤیت، به اطلاعات مردم و مراجعین برساند.

ماده 24

موسس باید راهنمای دسترسی مراجعین به اطلاعات لازم مشتمل بر رتبه آموزشگاه، نرخ مصوب شهریه، فرآیند ثبت نام و سنجش، مشخصات دوره)مربی برگزار کننده، طول مدت، محل اجرا، ارزش و اعتبار مدرک نهایی و …( و نیز نحوه دسترسی به اطلاعات را به صورت مکتوب یا مجازی در اختیار متقاضیان قرار دهد.

ماده 25 تکالیف موسس آموزشگاه

موسس مکلف است به منظور شناسایی و رفع مشکلات در ارائه خدمات، به صورت مستمر کیفیت خدمات آموزشی را کنترل و جهت حصول اطمینان از انطباق با خواسته های مشتریان، یک برنامه تضمین کیفیت مؤثر و کارا را مستقر نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید