تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت شرکت بیمه

خانه > دسته‌بندی نشده  > ثبت شرکت بیمه

ثبت شرکت بیمه

ثبت شرکت بیمه

ثبت شرکت بیمه ای

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور مجوز ثبت شرکت بیمه ای (مراحل ثبت شرکت بیمه ، نحوه ثبت شرکت بیمه ، قوانین ثبت شرکت بیمه ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز ثبت شرکت بیمه ای


مشخصات مجوز ثبت شرکت بیمه ای

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 6

شرایط ثبت شرکت بیمه

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت شرکت بیمه ای


عنوان مدرککد مدرک
فهرست اسامی و میزان آورده هریک از متقاضیان100545
صورتجلسه مجمع عمومی موسس1001159
صورتجلسه هیات مدیره100060
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد)1001474
نسخه ای از اظهارنامه ثبت شرکت ، ماخوذه از سامانه ثبت شرکت ها با کد رهگیری1001696
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 6

فرآیند صدور مجوز و مراحل ثبت شرکت بیمه
فایلی وجود ندارد

استعلام‌های بین دستگاهی نحوه ثبت شرکت بیمه


مجوزهای پیش‌نیاز و قوانین ثبت شرکت بیمه


ضوابط خاص صدور مجوز و قوانین ثبت شرکت بیمه


مدت زمان صدور مجوز نحوه ثبت شرکت بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی در خصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 12 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 2

هزینه صدور مجوز ثبت شرکت بیمهنمونه مجوز صادر شده ثبت شرکت بیمه ای

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز و مراحل ثبت شرکت بیمه

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز ثبت شرکت بیمه


عنوان مدرککد مدرک
گواهی دوره آموزشی1002001
تأییدیه بیمه مرکزی ج.ا.ایران1001153
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 2

ضوابط خاص تمدید مجوز و قوانین ثبت شرکت بیمه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 2

مدت زمان تمدید مجوز و مراحل ثبت شرکت بیمه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395 /11 / 26بند 12 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز نحوه ثبت شرکت بیمهفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز ثبت شرکت بیمهضوابط خاص اصلاح مجوز و مراحل ثبت شرکت بیمه


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز


شرایط قابلیت ابطال مجوز و مراحل ثبت شرکت بیمه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 19

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 22

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت شرکت بیمه


عنوان مدرککد مدرک
ارائه گزارش بازرسی100538

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 19

آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391 /06 / 06ماده 22

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید