تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

خانه > آموزش  > ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

ارزیابی کیفیت آموزشگاه

ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: ارزیابی کیفیت خدمات یادگیری و رتبه بندی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد ، نحوه ارزیابی آموزشگاه ، نحوه رتبه بندی آموزشگاه ، روش های مختلف ارزیابی آموزشگاه

ماده 75 نحوه رتبه بندی آموزشگاه

ارزیابی آموزشگاه توسط مهارت آموزان یا کارآموزان

با هدف پرهیز از هرگونه مداخلات فردی و سازمانی در فرایند تعیین رتبه آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد، ارزیابی خدمات یادگیری ارائه شده و به تبع آن تعیین جایگاه آموزشگاه ها در ارائه خدمت (رتبه)، از نظرات ثبت شده کارآموزان و مهارت آموزان در پلتفرم های واسط پیش داشت و درخواست خدمات یادگیری (پود)منتج خواهد شد.

تبصره 1 نحوه ارزیابی آموزشگاه

اختیاری بودن ارزیابی آموزشگاه

با هدف تقویت فرایند بازاریابی و بازارسازی آموزشگاه ها، شرکت در فرایند تعیین رتبه برای عرضه کننده و دریافت کننده خدمات یادگیری اختیاری است و ملاک اعطاء یا سلب امتیازات سازمان، نخواهد بود.

تبصره 2 ارزیابی کیفیت آموزشگاه

پلتفرم های واسط پیشداشت و درخواست خدمات یادگیری (پود) توسط بخش خصوصی طراحی و عرضه خواهند گردید و تقدم و تاخر شروع به کار این پلتفرم ها، هیچگونه امتیاز و انحصاری را برای طراحان ایجاد نخواهد کرد

نحوه رتبه بندی آموزشگاه

روش های مختلف ارزیابی آموزشگاه

مدلهای مختلف ارزشیابی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

مدل تحقق یافتن اهداف

مدل Context ، Input

 Process ،Product=CIPP

مدل اعتبار بخشی

اعتباربخشی :فرایندی است مبتنی بر خودارزیابی و ارزیابی همگنان، برای تضمین کیفیت مؤسسه یا دوره آموزشی دانشگاهی که با هدف ارتقای کیفیت، پاسخگویی و تعیین اینکه آیا مؤسسه یا برنامه مورد نظر، استانداردهای منتشر شده توسط سازمان اعتباربخشی مربوطه و نیز رسالت و اهداف خود را تأمین کرده یا خیر، طراحی شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید