تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تعیین نام آموزشگاه

خانه > دسته‌بندی نشده  > تعیین نام آموزشگاه

تعیین نام آموزشگاه

تعیین نام آموزشگاه

تعیین نام آموزشگاه

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: ضوابط تعیین نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، قوانین تعیین نام آموزشگاه آزاد ، نامگذاری آموزشگاه آزاد

ماده 30 قوانین و ضوابط نامگذاری آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

متقاضی تعیین نام می بایست شخص متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد حقیقی و یا صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شخصیت حقوقی یا وکیل رسمی دادگستری ( با ارائه وکالتنامه ) باشد.

ماده 31 ضوابط تعیین نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ثبت شده در سامانه « اسامی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد »، با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه تاسیس است و دیگري حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس ( تام، ناقص حرکتی، لفظی، تشابه با پسوند و پیشوند و یا نظیر)  آن را ندارد. این حق پس از انحلال، لغو پروانه تاسیس و ختم فعالیت، منتفی می شود. همچنین نام پیشنهادی برای آموزشگاه در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

1. نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خاف اخاق حسنه باشند

2. نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به تشکیلات دولتی و کشوری باشد(از قبیل ایران، کشور، ملی ، ملت ، ناجا، نزاجا و …)

3. هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد.

4. چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان ، ون ، ین ، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد

5. واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند

6. اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی

7. اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند

8. استفاده از اسامی پیامبران الهی، ائمه اطهار و نامهای متبرکه

9. استفاده از کلماتی قبیل بنیاد، انجمن، کانون، تشکل، بانک، بهزیست، بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی هنری، صندوق قرض الحسنه، لیزینگ و… در نام آموزشگاه، به جز مواردی که متقاضی حقوقی واجد شرایط، صاحب امتیاز نام ثبت شده در اداره

ماده 30 : متقاضی تعیین نام می بایست شخص متقاضی تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد حقیقی و یا صاحبان امضاء مجاز و تعهدآور شخصیت حقوقی یا وکیل رسمی دادگستری ( با ارائه وکالتنامه ) باشد.

ماده 31 ضوابط نامگذاری آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ثبت شده در سامانه « اسامی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد »، با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخص حقیقی یا حقوقی دارنده پروانه تاسیس است و دیگري حق اختیار عین نام مذکور یا متجانس( تام، ناقص حرکتی، لفظی، تشابه با پسوند و پیشوند و یا نظیر) آن را ندارد. این حق پس از انحال، لغو پروانه تاسیس و ختم فعالیت، منتفی می شود. همچنین نام پیشنهادی برای آموزشگاه در موارد زیر قابل تایید نمی باشد:

1. نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و یا شامل واژه های بی معنا یا الفاظ قبیحه و مستهجن و خاف اخاق حسنه باشند

2. نام یا نام اختصاری یا حروفی که رسما متعلق به تشکیلات دولتی و کشوری باشد(از قبیل ایران، کشور، ملی ، ملت ، ناجا، نزاجا و …)

3. هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد.

4. چناچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ان ، ون ، ین ، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد

5. واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند

6. اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی

7. اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند

8. استفاده از اسامی پیامبران الهی، ائمه اطهار و نامهای متبرکه

9. استفاده از کلماتی قبیل بنیاد، انجمن، کانون، تشکل، بانک، بهزیست، بهداشت، گمرک، ارشاد، تبلیغ، تبلیغات، فرهنگی هنری، صندوق قرض الحسنه ، لیزینگ و… در نام آموزشگاه، به جز مواردی که متقاضی حقوقی واجد شرایط، صاحب امتیاز نام ثبت شده در اداره

نامگذاری آموزشگاه آزاد

کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری باشد.

10 . استفاده از اسامی مشهوره که باعث فریب افکار عمومی می گردد ( مانند کرمان موتور، سایپا ، گلرنگ و …) به جز برای مالکان اسامی مشهوره

ماده 32 ضوابط و قوانین تعیین نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

بکارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه در نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ممنوع بوده و درصورت ابهام درخصوص نداشتن معادل فارسی می بایست بوسیله متقاضی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی استعلام شود

تبصره 1: واژه هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول مفاد ماده 32 مستثنی هستند.

تبصره 2: چنانچه متقاضی تاسیس (پیشنهاد دهنده نام) صاحب امتیاز برند و یا نماینده انحصاری آن برند در کشور باشد، اجازه استفاده از نام برند برای آموزشگاه از شمول مفاد ماده 32 مستثنی است.

ماده 33 ضوابط تعیین نام آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد

چنانچه نتیجه کارشناسی نام، نشانگر وجود تعارض در نام پیشنهادی با مفاد این دستور العمل باشد، مراتب با ذکر علت رد نام پیشنهادی، به متقاضی اطاع رسانی می شود تا نام های جدیدی پیشنهاد نماید. در این موارد نظریه حاصل از اطلاعات ثبت شده در سامانه «اسامی آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد » نظر نهایی محسوب می شود.

برای راهنمایی در مورد قوانین نامگذاری آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای و سایر مراحل می توانید از مشاوران ما در موسسه بازرگان کمک بگیرید.ن