تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت شرکت مادر (هلدینگ)

خانه > ثبت شرکت > ثبت شرکت مادر (هلدینگ)

ثبت شرکت مادر (هلدینگ)

تشکیل شرکت مادر (هلدینگ) – شرایط صدور مجوز ثبت شرکت هلدینگ چیست؟ – مراحل صدور مجوز ثبت شرکت هلدینگ چیست؟ – تاسیس شرکت مادر

یکی از اهداف واحد تجاری در عرصه اقتصاد، گسترش و توسعه فعالیت واحدهای تجاری می باشد، به طوری که امروزه جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار، مدیران واحدهای تولیدی و تجاری، تلاش و فعالیت های گوناگونی را در زمینه های مختلف انجام می دهند.
امروزه، با توجه به گستردگی حجم فعالیتهای بازرگانی، تولیدی و خدماتی اکثر موسسات و واحدهای تجاری جهت نیل به اهداف فوق از توسعه خارجی استفاده می کنند. این گونه شرکتها عمدتاً در تلاشند که تمام فعالیت خود را از طریق تحصیل واحدهای تجاری دیگر دست یابند از این رو این شرکتها در تلاشند تا از طریق تملک شرکتهای دیگر که عموماً در صنایع مشابه فعالیت می نمایند یک گروه تخصصی را تشکیل داده تا بدین طریق بتوانند از مزایایی برخوردار شوند که از آن جمله می توان به هم افزایی اشاره داشت. اینگونه شرکت ها که از مصادیق نهادهای مالی شناسایی شده طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار می باشند و از آنها تحت عنوان مادر (هلدینگ) یا شرکت مادر تخصصی یاد می شود.
حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت مادر (هلدینگ)

مطابق مصوبه مورخ 15/02/1386 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های مادر (هلدینگ) به شرح زیر تعیین گردیده است :
در شرکت های مادر (هلدینگ) از نوع سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت های مادر (هلدینگ) از نوع سهامی عام یکصد میلیارد ریال.

مراحل دریافت مجوز شرکت مادر (هلدینگ)

متقاضی تاسیس شرکت مادر (هلدینگ) برای اخذ مجوز شرکت مادر (هلدینگ) باید به شرح زیر عمل کند :

ثبت شرکت هلدینگ

مرحله اول :

شرایط دریافت موافقت اصولی با تاسیس

متقاضی، ابتدا درخواست خود را مطابق فرم “تقاضای صدور مجوز تاسیس شرکت مادر (هلدینگ)” به همراه فرم “پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی” ، تکمیل شده توسط اعضای هیات مدیره ومدیر عامل پیشنهادی (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ)) برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ارسال می کند.
سازمان پس از بررسی مدارک، در صورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم، موافقت اصولی خود را با تاسیس شرکت ابلاغ می نماید.
مرحله دوم :

شرایط اعطا ی مجوز تاسیس

در صورت موافقت اصولی سازمان با تاسیس شرکت، شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید، پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه ای مبنی بر اجازه تاسیس شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها را صادر خواهد کرد.
مرحله سوم :

شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تاسیس

پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تاسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد.
پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک لازم را جهت ثبت نزد سازمان ارائه می نماید و در صورت احراز شرایط مجوز فعالیت، مجوز فعالیت برای شرکت صادر می گردد.

تاسیس شرکت مادر

شرایط دریافت مجوز تبدیل و فعالیت

چنانچه متقاضی قصد تبدیل شرکت موجود به شرکت مادر (هلدینگ) را داشته باشد باید اقدامات زیر را انجام دهد :
1-تکمیل فرم تقاضای تبدیل به شرکت مادر (هلدینگ) به همراه ضمائم ذکر شده در فرم (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ))
2-پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیر عاملییا عضویت در هیات مدیره نهاد مالی (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ))
3-پس از ارسال مدارک به مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در صورت تکمیل بودن مدارک و احراز شرایط لازم سازمان اقدام به صدور مجوز تبدیل می نماید. متقاضی ظرف مهلت مقرر باید اقدام به ثبت تغییر موضوع شرکت در مرجع ثبت شرکت ها نماید.
مستندات قانونی صدور مجوز تاسیس و فعالیت شرکت مادر (هلدینگ)
*قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی)، (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک قوانین و مقررات)
*آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار (مصوب 1386/04/03 هیات وزیران)
(موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک قوانین و مقررات)
*اساسنامه نمونه شرکت های مادر (هلدینگ) (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ))
دستوالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی (مصوب 1386/09/06 هیات مدیره سازمان بورس) (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی/ لینک نهادهای مالی تحت نظارت/ لینک شرکت مادر (هلدینگ))
*مصوبه مربوط به حداقل سرمایه شرکت های سرمایه گذاری و مادر (موجود در آدرس الکترونیکی www.seo.ir / لینک قوانین و مقررات)

شرکت مادر (هلدینگ):

این گونه شرکت ها که از مصادیق نهادهای مالی شناسایی شده طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار می باشند که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت‌مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤثر باشد. از این رو این شرکت ها در تلاش اند تا از طریق تملک شرکت‌های دیگر که عموما در صنایع مشابه فعالیت می نمایند یک گروه تخصصی را تشکیل داده تا بدین طریق بتوانند از مزایایی برخوردار شوند که از آن جمله می توان به هم افزایی اشاره داشت.

ادامه مطلب

کلیه حقوق متعلق به گروه ثبت بازرگان می باشد.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.