تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت های بیمه

خانه > اخذ مجوز  > مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت های بیمه

مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت های بیمه

مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت های بیمه

در این مطلب

مرجع صدور مجوز ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت های بیمه


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 904851394/03/26ماده 4

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری12141350/03/30ماده 37

فرآیند صدور مجوز

فرآیند صدور ثبت صورتجلسات هیات مدیره شرکت های بیمه
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
صورتجلسه هیات مدیره100060
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه شماره 904851394/03/26ماده 4

قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری12141350/03/30ماده 37

مجوزهای پیش‌نیاز


استعلام‌های بین دستگاهی


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون تاسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه گرى3091350/03/29ماده 37

آیین نامه شماره 904851394/03/26ماده 4

مدت زمان