تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه و خصوصی در آموزشگاه

خانه > اخذ مجوز  > ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه و خصوصی در آموزشگاه

ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه و خصوصی در آموزشگاه

خدمات یادگیری ویژه در آموزشگاه

ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه و خصوصی در آموزشگاه

مواردی که در این متن مورد بررسی قرار میگیرد شامل: خدمات یادگیری ویژه آموزشگاه ، ارائه خدمات خصوصی در آموزشگاه آزاد ، ارائه خدمات خاص در آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای ، دوره ویژه یادگیری در آموزشگاه

ماده 57 دوره ویژه یادگیری در آموزشگاه

چنانچه متقاضي دریافت خدمات یادگیری، خواستار آموزش کل یا قسمتی از یک استاندارد شغل و یا شايستگي که منجر به شرکت در فرآیند سنجش رسمی سازمان و دریافت گواهینامه مهارت رسمی بر اساس ساعت استاندارد می گردد(در صورت کسب حد نصاب لازم) به صورت خصوصی و خارج از دوره های معمول و جاری آموزشگاه باشد، تمامی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نوع «الف « ،» ج »، و «د » مجازند ضمن ارزشیابی تشخیصیِ سطح مهارت متقاضی (تعیین سطح)، براساس توافق رسمی و کتبی با کارآموز، ولی یا قیم مهارت آموز، بنگاه اقتصادی و … حول محور سرفصل ها، محتوا، شهریه ، طول مدت دوره و شرکت در فرایند سنجش و ارزشیابی سازمان، در چارچوب رشته ها و حرفه های مندرج در پروانه تاسیس به ارائه دوره‌های خصوصی در محل آموزشگاه مبادرت نمایند.

ماده 58 خدمات یادگیری ویژه در آموزشگاه

هنگام كيه نياز متقاضي دریافت خدمات یادگیری، با کل یا قسمتی از یک استاندارد شغل و یا شايستگي برآورده نمی شود و یا فراتر از استانداردهای شغل و شايستگي موجود است، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد در صورت استفاده از مربیان دارای ID مجازند در چارچوب رشته ها و حرفه های مندرج در پروانه تاسیس یا مجوز تدریس، درخواست دریافت کننده خدمات یادگیری(کارآموز، ولی یا قیم مهارت آموز، بنگاه اقتصادی و …) را برای اجرای دوره های (خاص) مبتنی بر توافق رسمی طرفین حول محور عنوان، سرفصل ها، محتوا، شهریه، محل برگزاری و مدت دوره، اجابت نمایند و در پایان دوره گواهی تاییدیه حضور در دوره را مطابق محتوای «نمون برگ فصل دهم »، صادر نمایند.

تبصره خدمات خاص در آموزشگاه فنی و حرفه ای

این دوره ها منجر به صدور گواهینامه رسمی سازمان نخواهد شد لیکن سایر مقررات مرتبط با آن، عينا مشابه ضوابط دوره های عادی و جاری آموزشگاه بوده و طرفین ملزم به رعايت آن مي باشند.

ارائه خدمات یادگیری به صورت ویژه و خصوصی آموزشگاه

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید