تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

فرم معرفی کارآموز یا مهارت آموز

خانه > آموزش  > فرم معرفی کارآموز یا مهارت آموز

فرم معرفی کارآموز یا مهارت آموز

فرم معرفی کارآموز

فرم معرفی کارآموز یا مهارت آموز برای اعمال تبصره 4 ماده 5

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد شامل: فرم معرفی کارآموز یا مهارت آموز ، نظریه کانون پس از دریافت نظرات کارآموزان

رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه
های فنی و حرفه ای آزاد استان ……….
با سلام و احترام
بدینوسیله خانم / آقای ………………. فرزند ………………. به شماره ملی ……………….. که در این آموزشگاه به عنوان کارآموز / مهارت آموز رشته ……………. در دوره با کد پرتال ……………… ثبت نام نموده است به دلیل تخطی از مقررات و براساس ماده 50 فصل هفتم دستورالعمل اجرایی و تبصره های ذیل آن، و به استناد مستندات پیوست، جهت تایید مراتب و اعمال تبصره 4 ماده مذکور به حضور معرفی می گردد. مهر و امضاء موسس آموزشگاه

نظریه کانون(فرم معرفی کارآموز یا مهارت آموز):
مستندات بررسی و پس از استماع نظرات کارآموز / ولی یا قیم مهارت آموز مقرر گردید پس از تسویه حساب شهریه مطابق تبصره 4 ماده 50 به قرارداد فی مابین خاتمه داده شود. ادله و مستندات برای اعمال تبصره 4 ماده 50 کفایت لازم را ندارد و طرفین ملزم به ایفاء تعهدات مندرج در قرارداد فی مابین می باشند. مهر و امضاء رئیس محترم هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد استان ……….

در این مطلب فرم معرفی کارآموز یا مهارت آموز مورد بررسی قرار گرفت امل فرم ها و تعهد نامه های دیگر که ممکن است مورد نیاز شما باشد:

اقرارنامه انصراف از فعالیت آموزشگاه و واگذاری آن

تعهدنامه موسسان آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نوع د

تعهدنامه محضری متقاضی دریافت کد شناسه مربیگری

تعهدنامه محضری متقاضی تاسیس آموزشگاه

نحوه تعیین شهریه در آموزشگاه

نحوه ثبت آموزشگاه فنی و حرفه ای

احراز صلاحیت کارکنان آموزشگاه

و….

مورد بررسی قرار گرفته است

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید