تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

خانه > اخذ مجوز  > اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

اعطای نمایندگی بیمه در خارج کشور

اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور ( ثبت نمایندگی بیمه در خارج ، شرایط تاسیس نمایندگی بیمه در خارج ، هزینه ثبت شعبه بیمه در خارج ، اساسنامه شرکت های بیمه ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز اعطای نمایندگی بیمه در خارج از کشور


مشخصات مجوز ثبت نمایندگی بیمه در خارج

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های بیمه14411397 /08 / 06ماده 4

فرآیند صدور مجوز ثبت نمایندگی بیمه در خارج
فایلی وجود ندارد

شرایط تاسیس نمایندگی بیمه در خارج و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اساسنامه شرکت های بیمه14411397 /08 / 06ماده 4

استعلام‌های بین دستگاهی اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشوراساسنامه شرکت بیمه

مجوزهای پیش‌نیاز ثبت نمایندگی بیمه در خارج


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز ثبت نمایندگی بیمه در خارجنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

شرایط تاسیس نمایندگی بیمه در خارج و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز ثبت نمایندگی بیمه در خارج

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت شعبه بیمه در خارجفرآیند اصلاح اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

شرایط تاسیس نمایندگی بیمه در خارج و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور


مدت زمان اصلاح مجوز ثبت شعبه بیمه در خارج

 روزمدت اعتبار مجوز اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت شعبه بیمه در خارجفرآیند ابطال اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشور

شرایط قابلیت ابطال مجوز تاسیس نمایندگی بیمه در خارج


شرایط و مدارک لازم برای لغو اعطای مجوز نمایندگی بیمه در خارج از کشوربدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید