تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی

خانه > دسته‌بندی نشده  > نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی

نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی

نمایندگی بیمه زندگی

طلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی ( تاسیس بیمه های زندگی ، نمایندگی فروش بیمه ، ثبت بیمه زندگی ، نمایندگی بیمه زندگی  ، هزینه ثبت نمایندگی بیمه ، شرایط نمایندگی فروش بیمه ، فروش بیمه عمر ، نمایندگی بیمه عمر ، نمایندگی فروش بیمه عمر ) کاملا شرح داده می‌شود.

مرجع صدور مجوز تاسیس بیمه های زندگی


مشخصات مجوز نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04مواد 2 الی 4

فرآیند صدور مجوز نمایندگی فروش بیمه عمر
فایلی وجود ندارد

شرایط نمایندگی فروش بیمه و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تأییدیه واحد آموزشی100743
فرم مبارزه با پولشویی100983
کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی1011/6
اصل گواهي عدم اعتياد11140
اصل تأييديه ارزش تحصيلي110222
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر11104
تاییدیه حراست101988
تاييديه قبولي در آزمون100012
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04مواد 2 و 4

فروش بیمه عمر

استعلام‌های بین دستگاهی تاسیس بیمه های زندگی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
وضعیت نظام وظیفه10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http:// www. vazifeh .police.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی10123وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی0www. msrt. ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04ماده 2

مجوزهای پیش‌نیاز نمایندگی فروش بیمه عمر


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04مواد 6 و 12

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز نمایندگی فروش بیمه عمر

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04ماده 3

هزینه صدور مجوز نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگینمونه مجوز صادر شده تاسیس بیمه های زندگی

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز

شرایط نمایندگی فروش بیمه و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي10121
بیمه نامه مسئولیت1001636
سفته بعنوان تضمین عملکرد1001637
گواهی درجه بندی نمایندگی1001638
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04ماده 3

ضوابط خاص تمدید مجوز نمایندگی فروش بیمه عمر


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04ماده 3

مدت زمان تمدید مجوز نمایندگی ثبت و فروش بیمه زندگی

 روزمدت اعتبار مجوز نمایندگی فروش بیمه عمر

 ماه


هزینه ثبت نمایندگی بیمه تمدید مجوز تاسیس بیمه های زندگیفرآیند اصلاح مجوز

شرایط نمایندگی فروش بیمه و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز نمایندگی ثبت و فروش بیمه عمر و زندگی

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت نمایندگی بیمهفرآیند ابطال مجوز تاسیس بیمه های زندگی

شرایط نمایندگی فروش بیمه قابلیت ابطال مجوز نمایندگی فروش بیمه عمر


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 19

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه (آیین نامه 75) شورای عالی بیمه3071391/06/06ماده 21

آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی ( 96 )11401396/08/04ماده 14

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید