تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

خانه > اخذ مجوز  > نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

نمایندگی فروش بلیط قطارهای مسافری

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و تمدید مجوز

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه نظارت بر  ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی3371380 /03 / 27ماده 30

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی931384 / 08/ 06ماده 10

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 /09 / 12ماده 2

فرآیند صدور مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار


عنوان مدرککد مدرک
تصویر فیش بانکی10013
صل و تصویر مدرک دوره مقدماتی فروش بلیت قطار یا دوره ویژه مدیران (مدیرعامل شخص حقوقی) یا شخص حقیقی.100916
گواهی از مرجع صادرکننده مجوز100917

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 / 09/ 12ماده 4

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 /09 / 12ماده 5

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
گواهی عدم اعتیاد10016نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد0www .ir
عدم سوء پیشینه10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http:// epolice .ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 /09 / 12ماده 5

فروش بلیط قطار

مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398/09/12ماده 5

ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398/09/12ماده 4

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398/09/12ماده 5

مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 /09 / 12ماده 7

هزینه صدور مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور5000000 ریال
بازدید کارشناس2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 / 09 /12ماده 3

نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمیروزنامه
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار12251
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 /09 / 12ماده 7

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 /09 / 12ماده 5

شیوه نامه نظارت بر نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11711398 /09 / 17ماده 5

ضوابط خاص تمدید مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398/09/12بند9 ماده 1

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار

 ماه


هزینه تمدید مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه صدور لوح 3 ساله1000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398/09/12بند4 ماده 3

فرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار12251
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
شیوه نامه نظارت بر نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11711398/09/17ماده 5

ضوابط خاص اصلاح مجوز نمایندگی فروش بلیط قطار


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینهمبلغ
هزینه بازدید2000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398/09/12ماده 3

فرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 /09 / 12ماده 8

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری11861398 / 09/ 12ماده 8

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید