تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانک ها و سایر نهادهای اقتصادی

خانه > اخذ مجوز  > تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانک ها و سایر نهادهای اقتصادی

تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانک ها و سایر نهادهای اقتصادی

تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانک

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، تمدید مجوز تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانک ها و سایر نهادهای اقتصادی (تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد های اقتصادی ، هزینه دریافت تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانک ، شرایط تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد اقتصادی ) را کاملا شرح می دهیم.

مرجع صدور مجوز تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد های اقتصادی


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه14631391 /10 / 19ماده 8

دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه14631391 /10 / 19مواد 12 و 13

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد اقتصادی


عنوان مدرککد مدرک
ارائه درخواست کتبی11205
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
دستورالعمل شناسایی منشأ سرمایه شرکت های بیمه14631391/10/19ماده 2

تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد های اقتصادی

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
مصوبه هیئت مقررات زدایی درخصوص مجوزهای بیمه مرکزی12331395/11/26بند 42 عناوین

مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز دریافت تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانکنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد اقتصادیضوابط خاص تمدید مجوز


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز دریافت تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانکفرآیند اصلاح مجوز

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد اقتصادیضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز دریافت تاییدیه عدم بدهی بیمه به بانکفرآیند ابطال مجوز

شرایط قابلیت ابطال مجوز تاییدیه عدم بدهی بیمه به نهاد اقتصادی


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزبدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید