تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

واتس اپ

 

امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت

خانه > امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت

امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت

امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت

برخی از فعالیت هایی که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

١. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی. فرهنگی، سیاسی

۲. قانون گذاری، امور ثبتی مثل ثبت شرکت ها، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور

٣. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور

۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور

5. مدیریت فضای فرکانس کشور

6. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد

امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت

همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصريح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت با اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش وحمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است