تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تقاضانامه ثبت شرکت

خانه > تقاضانامه ثبت شرکت

تقاضانامه ثبت شرکت

الزامات و مستندات مربوط به تأسیس انواع شرکت ها در مباحث گذشته، مبانی و اصول ثبت انواع شرکتهای تجارتی به طور کلی بیان گردید. علی هذا هر چند که قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت های تجارتی با قدمت طولانی، جوابگوی نیازهای جدید و انطباق و اصالت بخشیدن به اموری تجاری را در نظم کنونی نداشته، معذلک مطابق آخرین شیوه نامه ها و مکاتبات از سوی اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای بهینه سازی امور ثبت شرکت ها و استقرار سامانه جامع الکترونیکی ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری، جهت ثبت تأسیس کلیه شرکت های تجارتی مدارک و مستندات با مبانی قانونی به شرح ذیل دریافت می گردد

تقاضانامه ثبت شرکت

تقاضانامه های ثبت شرکت ها مطابق ماده ۳ نظامنامه قانون تجارت، ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم می شود بعمل خواهد آمد. در خصوص تقاضانامه، شرایط، یا محتواء مندرجات اطلاعات، مسئولیت ارانه و یا امضاء آن در قوانین و مقررات پیش بینی های لازم در نظر گرفته نشده است.

لذا بر این اساس هر چند تقاضانامه یکی از اسناد مهم و اساسی جهت ثبت شرکت تلقی می گردد لكن مغایرتهای جهت لزوم یا عدم لزوم هنگام ثبت انواع شرکتهای تجارتی وجود دارد.

بر طبق ماده ۵ همان مقررات، بعد از ثبت شرکت متصدی اداره ثبت شرکتها باید نسخه ثانی تقاضانامه را با قید تاریخ و نمره ثبت امضاء و به مهر اداره ممهور کرده و بتقاضاکننده بدهد. این سند، سند ثبت شرکت خواهد بود. لذا با توجه به مقررات مذکور تقاضانامه می تواند به عنوان سند رسمی ثبت شرکت ها در نظر گرفته شود که در ادبیات کنونی ثبت شرکت ها بدین نحو در نظر گرفته نشده است

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1