تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت شرکت در اروند

ثبت شرکت در اروند

ثبت شرکت در اروند

ما در اینجا ثبت شرکت در اروند را دسته بندی کرده ایم و مجموعه قوانین و همچنین مدارک لازم و حتی نمونه فرم های آنها را جمع آوری کرده ایم. برای دسترسی به مطالب کامل تر ادامه مطلب را کلیک نمایید:

هر شرکت یا مؤسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همـان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.
تبصره 1: از تاریخ اجرای این تصویبنامه هر شرکت یا مؤسسه خـارجی بـرای اینکـه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نمایـد بایـد در کشور متبوع خود مطابق قوانین ومقررات جاری آن کشور- به تصدیق نماینـدگی جمهـوری اسلامی ایران در آن کشور- شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبـت رسیده باشد.

ادامه مطلب

فرمها و مدارک ثبت شرکت:

مجموعه قرم های مربوط به ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند را می توانید در ادامه مطلب مطالعه نمایید

ادامه مطلب

شیوه نامه ثبت شرکت و فلو چارت مربوط به مراحل انجام ثبت شرکت در اروند طبق روال زیر انجام می گیرد

ثبت شرکت در اروند
ثبت شرکت در اروند

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1