تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تسهیلات ویژه برای انتقال کالاهای تولید شده در مناطق آزاد

خانه > ثبت شرکت در منطقه آزاد  > قوانین ومقررات مناطق آزاد > تسهیلات ویژه برای انتقال کالاهای تولید شده در مناطق آزاد

تسهیلات ویژه برای انتقال کالاهای تولید شده در مناطق آزاد

تسهیلات ویژه برای انتقال کالاهای تولید شده در مناطق آزاد -نحوه صادرات کالای مناطق آزاد چگونه است؟ – نحوه واردات کالای مناطق آزاد چگونه است؟ – نحوه واردات مواد اوليه و قطعات از مناطق آزاد -نحوه واردات مواد اوليه و قطعات از مناطق آزاد

1 ـ واردات درصدي از كالاهاي توليد شده در مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي و مناطق موضوع بند «د» تبصره (25) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به داخل كشور، معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلي به كار رفته، به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هرگونه محدوديتي مجاز است و علاوه بر عدم نياز به ثبت سفارش و گشايش اعتبار، مشمول شرط غيرمجاز و مجاز مشروط نيز نمي باشد.
2 ـ نسبت مذكور در بند (1) اين تصويب‏نامه، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه توليدي ذي‏بط، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي (دبيرخانه) و سازمان منطقه مربوط كه در محل دبيرخانه شوراي يادشده تشكيل مي‏شود، تعيين مي‏گردد.
3 ـ به منظور ثبت گمركي واردات و صادرات مناطق آزاد، سازمان‏هاي مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نياز گمرك را بر اساس جدولي كه به همين منظور توسط گمرك ايران تهيه مي‏شود، به گمرك اعلام نمايند.

نحوه انتقال کالای مناطق آزاد

نحوه واردات مواد اوليه و قطعات از مناطق آزاد

ورود مواد اوليه و قطعات منفصله، رأسا توسط واحدهاي توليدي كشور به صورت بدون انتقال ارز، از مناطق آزاد به داخل كشور در چارچوب سقف واردات سالانه هر يك از مناطق آزاد مجاز مي‏باشد.

نحوه واردات محصولات توليدي خاص از مناطق آزاد

واحدهاي توليدي مستقر در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه بنا به سفارش، اقدام به توليد يا بازسازي با مشخصات فني خاص نموده و اين نوع محصولات به صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمي‏باشد، مي‏توانند نسبت به انتقال صددرصد توليد انجام شده به داخل كشور اقدام نمايند، مشروط بر آنكه كالاهاي توليدي آنان به تشخيص كميسيون تعيين ارزش افزوده ــ موضوع تصويب‏نامه شماره 52173/ت 16003ك مورخ 4/10/1374 ــ حداقل معادل هفتاد درصد، ارزش افزوده داشته باشد نوع و مشخصات توليداتي كه مطابق روش فوق اجازه ورود مي‏يابند توسط كميسيون مذكور تعيين خواهد شد. حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات خارجي بكار رفته در توليدات يادشده برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.

نحوه واردات کالای مناطق آزاد

کلیه حقوق متعلق به موسسه ثبت بازرگان می باشد.

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.