تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری

خانه > ثبت شرکت در منطقه آزاد  > قوانین ومقررات مناطق آزاد > مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – نحوه اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد – نحوه ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد – قوانین ورود و اقامت تبعه خارجی

ماده 1 ـ

تعاريف: در اين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:
كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران
مناطق : مناطق آزادتجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
سازمان : سازمان مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

ماده 2 ـ

اتباع خارجي براي ورود مستقيم به مناطق از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق، نياز به تحصيل قبلي رواديد نخواهند داشت.
تبصره 1ـ براي افراد مذكور در اين ماده، نمايندگان نيروي انتظامي در مبادي ورودي مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روي اسناد مسافرتي معتبر آنان ممهور مي‏نمايند.
تبصره 2ـ صدور اجازه اقامت براي اشخاص زير ممنوع مي‏باشد:
الف ــ اتباع كشورهايي كه ورود آنها به جمهوري اسلامي ايران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
ب ــ ممنوع ‏الورودين به كشور
پ ــ ممنوع ‏الورودين به مناطق آزاد
تبصره 3ـ اجازه اقامت مذكور به مدت دو هفته صادر مي‏شود و طبق تقاضاي سازمان تا شش ماه قابل تمديد خواهد بود.

ماده 3 ـ

اتباع خارجي براي ورود به مناطق متصل به ساير نقاط كشور كه امكان ورود مستقيم به آنها مقدور نمي‏باشد، بايد از نمايندگي‏هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور تحصيل رواديد نمايند.
تبصره 1ـ نمايندگي‏هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور با رعايت مقررات بر اساس دعوتنامه صادر شده از سوي سازمان و بليت رفت و برگشت، بدون استعلام از مركز، رواديد عبور دو بار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر مي‏نمايند.
تبصره 2ـ پس از ورود تبعه خارجي موضوع اين ماده شرايط مندرج در تبصره‏هاي (1) و (3) ماده (2) اين تصويب‏نامه به وي تسري داده مي‏شود.

اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد

ماده 4

ـ اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق قصد عبور از كشور را داشته باشند، بايد طبق مقررات، تقاضاي خود را به دفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تسليم كنند.
تبصره 1ـ دفتر مذكور حداكثر ظرف 48ساعت تقاضاي مربوط را بررسي و پاسخ خواهد داد.
تبصره 2ـ در صورتي كه نمايندگي وزارت امورخارجه موضوع ماده (4) آيين‏نامه اجرايي صدور رواديد اتباع خارجي در منطقه مستقر نباشد، اتباع خارجي موضوع ماده (4) آيين‏نامه مزبور براي مسافرت به ساير نقاط كشور بايد
تقاضاي خود را به دفتر نمايندگي دايره اموراتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تسليم نمايند. اين دفتر ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه مكلف است پاسخ تقاضا را حداكثر ظرف 48ساعت از تاريخ دريافت به متقاضي اعلام نمايد.

ماده 5

ـ اتباع خارجي مقيم مجاز، براي مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مي‏توانند با رعايت مقررات داخلي كشور و ارايه مدارك اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمايند.

ورود اتباع خارجی به مناطق آزاد

ماده 6

ـ صدور رواديد ترانزيت و اجازه اقامت موضوع تبصره) (1ماده) (2اين تصويب‏نامه بر روي برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضي و تشخيص مأموران مربوط بلامانع است.
ماده 7

ـ هرخارجي كه بخواهد در مناطق مذكور اقامت نمايد مكلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگ‏هاي درخواست صدور پروانه اقامت را تنظيم و تكميل و امضا نموده به انضمام ساير مدارك لازم به دايره امور اتباع خارجي محلي كه مي‏خواهد در آنجا اقامت كند، تسليم نمايد. دايره اموراتباع خارجي محل‏پس از رسيدگي به مدارك ارايه ‏كننده، پروانه اقامت صادر يا از صدور پروانه اقامت امتناع مي‏ورزد.
تبصره ـ درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجي بايد از طريق سازمان مناطق آزاد به عمل آيد.

ماده 8

ـ مسؤولان اماكن عمومي موظفند ظرف 24ساعت پس از ورود اتباع خارجي، هويت و تاريخ ورود آنان را در فرم‏هاي مخصوص اعلاميه ورود درج و به دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تسليم نمايند.\

تبصره 1ـ از لحاظ اين تصويب‏نامه اماكن عمومي به هتل‏ها، متل‏ها، مسافرخانه‏ها، پانسيون‏ها و به طور كلي همه اماكني كه به نحوي مسافر مي‏پذيرند، اطلاق مي‏شود.
تبصره 2ـ فرم‏هاي مخصوص اعلاميه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگي دفتر امور اتباع خارجي محل تهيه ودر اختيار صاحبان اماكن عمومي گذارده مي‏شود.

ماده 9ـ براي اشتغال اتباع خارجي در مناطق رعايت »مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران« الزامي است.

تمامی حقوق سایت متعلق به ثبت بازرگان می باشد

بدون دیدگاه

متاسفانه امکان درج دیدگاه در حال حاضر وجود ندارد.