تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت شرکت در چابهار

ثبت شرکت در چابهار

ثبت شرکت در چابهار

مراحل ثبت یک شرکت در منطقه آزاد چابهار:

1-مراجعه به واحد ثبت و پر کردن فرم تعیین نام زمان برای تائید اسامی حداقل 48 ساعت

2-اخذ مجوز تاسیس از مدیریت سرمایه گذاری

3-ارائه فرم ثبت نام به بانک جهت افتتاح حساب و تودیع حداقل 35% سرمایه

4-واریز مبلغ 3/800/000 ریال بابت حق الثبت و مبلغ 250/000 ریال بابت پلمپ دفاتر

5-تکمیل مجموعه فرمهای ثبتی و تحویل آن به همراه مدارک مورد نیاز به واحد ثبت شرکت ها جهت بررسی و ثبت شرکت

6-ثبت شرکت و تحویل مدارک ثبتی به متقاضی

مدارک مورد نیاز ثبتی :

1) اصل فرم تعیین نام تکمیل و تائید شده واحد ثبت شرکتها 1 نسخه
2) مجوز تاسیس صادره از سوی واحد سرمایه گذاری سازمان 1 نسخه
3) مجموعه فرمهای ثبتی تکمیل شده و امضاء شده از سوی کلیه شرکاء یا سهامداران ( و بازرسان ) 2 نسخه
4) کپی برابر اصل مدارک هویتی شرکاء یا سهامداران و هیئت مدیره یا( بازرسان ) شرکت کپی سند یا قرارداد مکان فعالیت به همراه کدپستی ( برای اتباع خارجی این مدارک و دیگر مدارک مورد نیاز بایستی به تائید وزارت  خارجی کشور متبوع و سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران مستقر در آن کشور رسیده باشند ) 1 مجموعه
5) ارائه گواهی بانکی مبنی بر تودیع حداقل 35% سرمایه شرکت در یکی از بانکهای مستقر در منطقه

فرم تقاضا نامه تعیین نام اشخاص حقوقی:

ثبت شرکت در چابهار

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

الف) شرکت و مؤسسه غیرتجاری
1 – مجوز فعالیت سرمایه گذاری صادره توسط واحد سرمایه گذاری
2 – تأیید واحد ثبتی در منطقه در خصوص تعیین نام شرکت یا مؤسسه
3 – فتوکپی شناسنامه یا گذرنامه (درخصوص اتباع خارجی)
4 – ارائه دو جلد دفتر (روزنامه و کل)
5 – در صورتی که سهام دار یا شرکای شرکت در شرف تأسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت ایرانی باشند، ابتدا باید در اجرای ماده 589 قانون تجارت مصوبه ای مبنی بر مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت جدیدالتأسیس تهیه و تنظیم شود که در آن:
5 – 1) میزان درصد سرمایه گذاری (سهام /سهم الشرکه) مشخص شود.
5 – 2) نماینده ای برای حضور در تمامی مجامع و جلسه های هیأت مدیره معرفی شود.
5 – 3) به امضای اشخاص مجاز رسیده و به مهر شرکت ممهور شود سپس به پیوست این مصوبه، روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در صاحبان امضای مجاز و فتوکپی اساسنامه شرکت یا مؤسسه ضمیمه شود.

6 – چنانچه سهام داران یا شرکای شرکت در شرف تأسیس دارای شخصیت حقوقی و تابعیت خارجی باشند، لازم است مدارک زیر به واحد ثبتی ارائه شود.
6 – 1) مصوبه هیأت مدیره مبنی بر سرمایه گذاری در شرکت در شرف تأسیس که درآن میزان و درصد سرمایه گذاری (سهام/ سهم الشرکه) مشخص شده و نماینده ای را برای حضور در تمامی مجامع و هیأت مدیره معرفی کرده و به امضای اشخاص مجاز رسیده باشد و به مهر شرکت یا مؤسسه ممهور شده باشد.
6 – 2) گواهی ثبت شرکت یا مؤسسه خارجی که از سوی مرجع ثبتی کشور متبوع صادر شده باشد.
6 – 3) رونوشت اساسنامه مصدق شرکت یا مؤسسه خارجی
6 – 4) فتوکپی مدرک شناسایی نماینده شخص حقوقی خارجی
6 – 5) مراتب صورت جلسه هیأت مدیره و گواهی ثبت باید به امضاء و مهر مقامات صلاحیت دار کشوری رسیده و به تأیید سفارت و در نهایت تصدیق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برسد.
6 – 6) تمامی مدارک مذکور باید توسط مترجم رسمی به زبان فارسی ترجمه شود.
7 – پرداخت حق الثبت شرکت یا مؤسسه و حق پلمپ دفاتر تجاری
ب) شرکت سهامی خاص
1 – صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
2 – صورتجلسه هیأت مدیره
3 – اساسنامه شرکت در شرف تأسیس
4 – صورت جلسه تفکیکی میزان سهام هر یک از سهامداران
5 – اظهارنامه ثبتی
6 – گواهی بانکی نزد یکی از بانکهای معتبر در منطقه مبنی بر تودیع حداقل 35 درصد سرمایه
ج) شرکت با مسئولیت محدود
1– صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس
2 – صورتجلسه هیأت مدیره
3 – اساسنامه شرکت در شرف تأسیس
4 – شرکت نامه و تقاضانامه ثبت شرکت

مراحل مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت در منطقه آزاد چابهار:

  • آگهی روزنامه رسمی مصوبه هیئت مدیره شرکت اصلی مبنی بر تاسیس شعبه و معرفی مدیر و مرکز شعبه در منطقه آزاد چابهار
  • مدارک شرکت اصلی شامل ( اساسنامه ، آگهی تاسیس ، آخرین آگهی تغییرات موضوع فعالیت و سرمایه شرکت و مدیران ) برابر اصل شده و کپی شناسنامه و كارت ملي و كارت پايان خدمت برابر اصل اعضاء هیئت مدیره و مدیر شعبه و کپی قرارداد یا سند مکان فعالیت و کدپستی آن
  • ارائه فیش واریزی به مبلغ 3/800/000 ریال بابت حق الثبت و مبلغ 250/000 ریال بابت پلمپ دفاتر به یکی از حسابهای سازمان در منطقه آزاد
  • ارائه فرم تایید نام شعبه شرکت جهت اخذ مجوز تاسیس از مدیریت سرمایه گذاری
  • تحویل مدارک تاسیس شعبه به واحد ثبتی و انجام مراحل اداری

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص/ عام:

ثبت شرکت در چابهار

تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت در چابهار

اظهارنامه پلمب دفاتر تجاري

ثبت شرکت در چابهار

کلیه ی حقوق متعلق به ثیت بازرگان است

Open chat
1
سلام،
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
گروه ثبت بازرگان حلال مسائل ثبت شرکت‌های شماست.
(در صورت عدم پاسخگویی می‌توانید با شماره تلفن همراه:09391131818 از طریق واتس‌اپ با کارشناس ارشد در تماس باشید).