تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

راهنمائی ثبت انواع درخواست رفع نقص

خانه > راهنمائی ثبت انواع درخواست رفع نقص

راهنمائی ثبت انواع درخواست رفع نقص

راهنمائی ثبت انواع درخواست رفع نقص

درخواست مربوط به اظهارنامه طرح صنعتی شامل: 1- استعلام جهت انتقال يا مجوز بهره برداری اظهارنامه،2- انصراف از ثبت اظهارنامه،3- پاسخ به اخطار رد ماده 20 قانون (مخصوص اداره طرح صنعتی )،4- پرداخت هزینه حق الثبت، تغییر در مندرجات اظهارنامه،5- درخواست استمهال، درخواست انتقال قراردادی اظهارنامه،6- درخواست انتقال قهری اظهارنامه،7- درخواست تغییر نشانی قبل از ثبت،8- درخواست رفع نقص،9- درخواست گواهی موقت،10- عزل وکیل قبل از ثبت،11- معرفی وکیل قبل از ثبت،12- نحوه ثبت اینترنتی انواع درخواست که در ادامه مطلب می توانید مشروح این موارد را مطالعه نمایید

ادامه مطلب

درخواست های مربوط به طرح صنعتی ثبت شده شامل مواردی است از جمله ای این موارد می توان:1- ارسال تصویر روزنامه رسمی آگهی ثبت طرح صنعتی، 2- استعلام جهت انتقال پس از ثبت، 3- انتقال قهری، 4- درخواست استمهال، 5-درخواست اعراض از مالکیت (انصراف از مالکیت)، 6- درخواست انتقال طرح صنعتی ناشی از هبه قطعی، 7- درخواست انتقال قراردادی، 8- درخواست آگهی اصلاحی،9- درخواست تغییر نام مالک، 10- درخواست تغییر نشانی پس از ثبت، 11- درخواست تغییرنوع حقوقی، 12- درخواست تمدید، 13- درخواست صدور المثنی آگهی ثبت طرح صنعتی، 14- درخواست مجوز بهره برداری که در ادامه می توانید مشروح این موارد را مطالعه نمایید.

ادامه مطلب
راهنمائی ثبت انواع درخواست رفع نقص

درخواست مربوط به اعتراض طرح صنعتی نیز شامل مواردی از جمله:1- اعتراض به اظهارنامه در حال ثبت، 2- انصراف از اعتراض، 3- پذيرش اعتراض (تمكين)، 4- درخواست اعتراض به اخطاريه رد، 5- عدم پذيرش اعتراض، 6- عدم موافقت با پاسخ معترض، 7- موافقت (تمكين) با پاسخ معترض عليه که این موارد شامل یکسری توصیحات بیشتر است که می توانید در ادامه مطالعه نمایید

ادامه مطلب