تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

مدارک مورد نياز جهت صدور و تمديد کارت بازرگانی

خانه > مدارک مورد نياز جهت صدور و تمديد کارت بازرگانی

مدارک مورد نياز جهت صدور و تمديد کارت بازرگانی

مدارک مورد نياز جهت صدور و تمديد کارت بازرگانی در زیر شرح داده ایم

ا – اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکت ها ( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکت ها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

1. فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی (در صورت تغییر مدیر عامل این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد رسمی دارد) ۲. ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق  ٣. اصل کارت ملی  ۴. اصل گواهی

ادامه مطلب

3) مدارك مورد نياز جهت صدور كارت عضويت اشخاص حقوقي:

1- اصل فرم منشور عضویت امضاء شده توسط مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره ( نیاز به گواهی امضاء در دفتر خانه نمی باشد ).

۲- اصل کارت ملی مدیر عامل (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

٣- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ).

۴- کپی روزنامه رسمی در مورد تاسیس و کلیه تغییرات شرکت تا این تاریخ.

۵- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .

تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

۶- ارائه پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل معتبر ( مختص شرکتهای حمل و نقل )

۷- جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید .

– در صورتیکه بیش از دو سال از تاریخ انقضای مدت عضویت مندرج در کارت گذشته باشد کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی مجددا طی خواهد شد .

4) مدارك مورد نياز جهت تمديد كارت عضويت اشخاص حقوقي:

 ١ – اصل فرم منشور عضویت امضاء شده توسط مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره . ( نیاز به گواهی امضاء در دفتر خانه نمی باشد ).

۲ – کپی روزنامه رسمی تغییرات شرکت (در صورت وجود تغییرات)

3 – در صورت تغییر مدیر عامل و یا گذشت دو سال از تاریخ انقضای کارت : الف – اصل کارت ملی مدیر عامل (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).  ب – اسکن و بارگذاری عکس ( جدید، تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید ) ج – اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .د – اصل فرم منشور عضویت امضاء و مهر شده توسط مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره .

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

 ۴ – ارائه پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل معتبر ( مختص شرکتهای حمل و نقل )

۵ – جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید .

۶ – در صورتیکه بیش از دو سال از تاریخ انقضای مدت عضویت مندرج در کارت گذشته باشد کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی مجددا طی خواهد شد . www . tccim . ir

تذکر : ثبت نام و ارائه مدارک بصورت غیر حضوری و از طریق وب سایت اتاق به آدرس انجام می پذیرد .

مدارک مورد نياز جهت صدور و تمديد کارت بازرگانی

اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد و اصل گواهی پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شرکت ها ( برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به نزدیکترین دفتر پست و اداره ثبت شرکت ها واقع در بزرگراه مدرس نبش میرداماد مراجعه فرمائید

ادامه مطلب

1- فرم دال ( تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی) ۲- ارائه اصل کارت بازرگانی در زمان حضور در اتاق  ٣- اصل کارت ملی  ۴- اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)

ادامه مطلب

7) مدارك مورد نياز جهت صدور كارت عضويت اشخاص حقيقي:

1. اصل فرم منشور عضویت امضاء شده توسط متقاضی ( نیاز به گواهی امضاء در دفتر خانه نمی باشد ).

٢. اصل کارت ملی (در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

٣. اسکن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۴. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .

تبصره : متقاضیانی که سن آنان ۵۰ سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .

تذکر : ثبت نام و ارائه مدارک بصورت غیر حضوری و از طریق وب سایت اتاق به آدرس www.tccim.ir انجام می پذیرد .

8) مدارك مورد نياز جهت تمديد كارت عضويت اشخاص حقيقي:

1. اصل فرم منشورعضویت امضاء شده توسط متقاضی ( نیاز به گواهی امضاء در دفتر خانه نمی باشد ).

٢. اصل کارت ملی مدیر عامل (در صورت داشتن هر گونه تغییرات شرکت در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی می باشد).

٣. اسكن و بارگذاری عکس ( تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید )

۴. در صورتیکه بیش از دو سال از تاریخ انقضای مدت عضویت مندرج در کارت گذشته باشد کلیه مراحل صدور کارت  مجددا طی خواهد شد .

تذكر : ثبت نام و ارائه مدارک بصورت غیر حضوری و از طریق وب سایت اتاق به آدرس www . tccim . ir انجام می پذیرد .

بر اساس بخشنامه ۶۰ / ۹۰ / ۷۸۳ مورخه ۹۴ / ۴ / ۱۶ وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت .1. برای اشخاص حقوقی در حساب جاری حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی ۳۰۰  میلیون ریال بعنوان شرط لازم. ٢. اسناد معتبر (روزنامه رسمی با حکم کارگزینی و یا لیست تامین اجتماعی)

ادامه مطلب

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است