تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

طبقه مکمل ها و سوخت اتومبیل (طبقه ۴ ثبت برند)

خانه > ثبت برند  > طبقه مکمل ها و سوخت اتومبیل (طبقه ۴ ثبت برند)

طبقه مکمل ها و سوخت اتومبیل (طبقه ۴ ثبت برند)

طبقه مکمل ها و سوخت اتومبیل

طبقه مکمل ها و سوخت اتومبیل (طبقه 4 ثبت برند)

طبقه مکمل ها و سوخت اتومبیل / در زیر مواد مربوط به طبقه ی 4 برند را آورده ایم. به جرئت می توان گفت بهترین و کامل ترین مجموعه از طبقات برند را در اینجا آورده ایم:

طبقه ی 4 ثبت برند مربوط است به طبقه ی برند مکمل ها و سوخت اتومبیل که در ادامه با جزئیات، تمامی مواردی که در این طبقات قرارداده می شود را آورده ایم:

 1. مکمل های غیرشیمیائی سوخت موتور
 2. گلزول(زیلون)
 3. گزلین(زلین)
 4. گریس پشم،
 5. خرده چوب برای روشنائی
 6. زغال چوب خوش سوز
 7. فتیله برای شمع ها
 8. فتیله(چراغ)
 9. موم(مواد خام)
 10. مخلوط هوا و بنزین که بصورت پودر درآمده باشد
 11. روغن منسوجات
 12. شمع مومی
 13. پیه (سوخت)
 14. جاروکردن (ترکیبات چسبناک برای گردوغبار)
 15. روغن آفتاب گردان برای مصارف صنعتی
 16. استئارین
 17. روغن سویا که برای جلوگیری ازچسبیدن غذا به ظروف بکارمی رود
 18. گازهای مایع شده(سوخت)
 19. کفش ها(روغن برای)
 20. روغن ماشین برای مصارف صنعتی
 21. گاز مولد(گازوژن)
 22. روغن یا گریس محافظ چرم
 23. روغن برای حفاظت از بناهای سنگی
 24. زغال کک
 25. زغال سنگ
 26. زغال سنگ نفتا
 27. خال زغال سنگ
 28. زغال سنگ خوش سوز
 29. زغال سنگ
 30. شمع درخت کریسمس
 31. زغال چوب (سوخت)
 32. سرزین(مومیا)
 33. روغن کرچک برا ی مصارف فنی
 34. موم درختی (کارنابا)
 35. مواد کربور کننده
 36. انواع شمع ها برای درخت کریسمس
 37. شمع
 38. زغال خوش سوز چوب
 39. زغال خوش سوز (سوخت)
 40. روغن گردگیر
 41. روغن استخوان برای مصارف صنعتی
 42. اتر نفتی
 43. مواد زدودن (دفع) گرد و غبار
 44. ترکیبات گردگیر
 45. ترکیبات بهم چسباندن گردوغبار برای جاروکردن
 46. سوخت دیزل
 47. مایعات برشکاری
 48. روغن های قابل اشتعال
 49. گریس برای کفش ها
 50. گریس برای چرم
 51. روغن گردگیر
 52. گریس تسمه
 53. روغن برای اسلحه
 54. گریس روشنائی
 55. گرافیت برای روغن کاری (روان کننده)
 56. بنزین
 57. گازوئیل(نفت گاز)
 58. گازبرای روشنائی
 59. گاز جامد(سوخت)
 60. گاز مولد (گازوژن)
 61. سوخت های الکلی
 62. نفت(سوخت)
 63. مخلوط های تبخیر شده سوخت
 64. سوخت گازی
 65. سوخت
 66. مایعات برشکاری
 67. روغن ماهی
 68. غیر خوراکی
 69. هیزم
 70. مواد آتش زنه
 71. روغن روان کننده
 72. گریس روغن کاری
 73. گرافیت روغن کاری
 74. روغن های روان کننده
 75. لیگروئین
 76. زغال سنگ چوب لیگروئین(بنزین)
 77. سوخت برای تهیه آتش
 78. خرده چوب برای روشنائی
 79. خرده کاغذ برای روشنائی
 80. سوخت روشنائی
 81. محافظت کننده های چرم(روغن و گریس)
 82. گریس برای چرم
 83. فتیله چراغ
 84. نفت سفید
 85. موم های صنعتی
 86. روغن های صنعتی
 87. گریس های صنعتی
 88. گریس روشنائی
 89. گریس روشنائی زا
 90. ژله نفتی برای مصارف صنعتی
 91. اترنفتی
 92. نفت(خام و یا پالایش شده)
 93. بنزین خودروها
 94. زغال سنگ نارس(خوشسوز)
 95. سوخت حاصله از توده های برژ درختان (سوخت)
 96. قطعات زغال سنگ نارس(خام)(سوخت)
 97. پارافین
 98. کاغذهای خرد وباطله برای تهیه آتش
 99. رنگها(روغن برای)
 100. مومیا
 101. اولئین
 102. روغن برای جلوگیری ازچسبیدن قالب بندی(ساخت بناها)
 103. روغن برای رنگ
 104. نفت گاز(گازوئیل)
 105. روغن برای حفاظت ازبناها
 106. روغن برای حفاظت ازچرم
 107. ماده تهیه شده ضد سرخوردن برای کمربند وتسمه ها
 108. شمع
 109. تفتا (بنزین سنگین)
 110. روغن موتور،
 111. مکمل های غیر شیمیائی سوخت موتور
 112. سوخت موتور
 113. روغن های مرطوب کننده
 114. سوخت های معدنی
 115. سوخت متیل دار
 116. مازوت
 117. بناهای سنگی
 118. بنزول
 119. بنزین
 120. بنزن
 121. مواد ضد سرخوردن و باز شدن
 122. روغن تسمه
 123. روغن مخصوص تسمه
 124. موم عسل
 125. روغن براس اسلحه
 126. ذغال سنگ آنتراسیت
 127. الکل(سوخت)