تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

قوانین ثبت

خانه > قوانین ثبت

قوانین ثبت

قوانین ثبت

ما در اینجا مجموعه ای از قوانین ثبت شرکت ها را جمع آوری کرده ایم که در ادامه مطلب گزیده ای از آنها را آورده ایم.

برای خواندن مطالب بیشتر می توانید به ادامه مطلب هر زیر عنوان مراجعه و توضیحات کامل را مطالعه نمایید:

تشکیل شرکت سهامی عام

از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است. مرحلۀ اول، تأسیس آن به وسیله مؤسسان است. در این مرحله مؤسسان ضمن فراهم آوردن مقدمات ایجاد شرکت، در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله دوم، یعنی زمان پذیره نویسی، به شرکت می پیوندند. مجموعه آورده های پذیره نویسان و مؤسسان سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. بعد از جمع شدن سرمایه، با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی مؤسس، شرکت تشکیل می شود. مراحل مختلف تشکیل شرکت سهامی عام موضوع این بخش است که آن را چهار مبحث بررسی می کنیم.

ادامه مطلب
قوانین ثبت

شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.

ادامه مطلب

شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است و تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد . عنوان شرکت سهامی باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.

ادامه مطلب

شرکتهای اشخاص از اوصاف برخوردارندکه آنها را از شرکتهای سرماهی متمایز می سازد . این اوصاف عموما میان دو شرکت اشخاص یعنی شرکتهای تضامنی و نسبی یکسان است . با این حال هر یک از دو شرکت یادشده ویژگیهای خاص خود را دارد.

شرکتهای مختلط اگرچه بخش هر چند محدود از قانون تجارت را به خود اختصاص داده اند ، لکن به جهات چندی امروزه در نظام حقوقی ایران از جایگاه قابل اعتنایی برخوردار نیستند. عوامل چنین امری متعدد است که به بخشی از آنها اشاره می گردد.

ادامه مطلب

شرکتهای سرمایه یعنی شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، علی رغم دارا بودن ویژگی های همانند که فصل مشترک این دسته از شرکتها به شمار می آید ، تفاوتهایی نیز دارند . این تاهمانندیها نه تنها در میان دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، بلکه دررابطه با شرکتها ی سهامی عام و خاص نیز وجود دارد.

ادامه مطلب

در حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، کلیات و اصولی جهت ثبت رسمی شرکت ها وجود دارد که شناخت آن موجب جهت دهی صحیح در آشنایی با این قوانین و مقررات خواهد گردید. لذا شناسایی قوانین اصلی، منسوخ و متعارض و آشنایی با انواع مراجع ثبتی دارای صلاحیت و چگونگی ثبت آن و همچنین تعاریف و واژگان متعدد ثبتی که برخی از این واژگان مصطلح و برخی دیگری رایج نمی باشد، موجب می گردد که هرگونه بررسی مربوط به ابعاد حقوقی ثبت شرکت ها با شناخت دقیق تری صورت پذیرد. همچنین شناسایی و تقسیم بندی نظام حقوقی قوانین و مقررات ثبت می تواند در رژیم حقوقی ثبتی در حوزه ثبت شرکت ها بسیار حائز اهمیت باشد

ادامه مطلب