تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تفاوت شرکت تجارتی با مؤسسات غیر تجاری

خانه > قوانین ثبت > تفاوت شرکت تجارتی با مؤسسات غیر تجاری

تفاوت شرکت تجارتی با مؤسسات غیر تجاری

تفاوت شرکت تجارتی با مؤسسات غیر تجاری

در دسته بندی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، برخی از مؤسسات عملیات و فعالیت خود را امر غیر تجاری قرار می دهند و برخی دیگر فعالیت تجاری می نمایند. لذا تفاوت اصلی شرکت های تجاری با مؤسسات غیر تجاری در قلمرو و نوع فعالیت و اهداف و وضعیت و قوانین حاکم بر آن و همچنین آثار حقوقی و مالی و مالیاتی و ثبتی آن میباشد. در ماده یک آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری آمده است: مقصود از مؤسسات و تشکیلات غیر تجاری مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آنها تشکیل می شود. اعم از این که مؤسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. تشکیلات و مؤسسات مذبور می تواند عناوینی از قبیل انجمن، كانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند. ولی اختصاص عناوینی که اختصاص به تشکیلات کشوری یا دولتی دارد از طرف مؤسسات مذبور امکان پذیر نخواهد بود.

تفاوت شرکت تجارتی با مؤسسات غیر تجاری

این که شخص حقوقی ایجاد شد، با نام انجمن ثبت شده است یانه مؤثر در تاج بودن یا نبودن آن نیست و باید ماهیت حقوقی آن را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. یعنی در هر مورد باید مشخص شود که شخص حقوقی تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی، البته پیش بینی سود برای تشکیل دهندگان شخص حقوقی به تشخیص نخواهد بود زیرا هم در مورد ثبت شرکت تجارتی و هم در مورد انجمن جستجر سود و تقسیم آن بین اعضا مجاز است.

ملاک مهم فعالیت شخص حقوقی است که در مورد انجمن باید جنبه معنوی داشته باشد مانند فعالیت های ورزشی، هنری و ادبی لذا در تفاوت بین شرکت های تجارتی از مؤسسات غیر تجاری صرفا سودآوری و منفعت ملاک تشخیص نمی باشد. جنبه غالب شرکت های تجارتی موضوعات قرار دای و انتفاع میباشد. به عبارت دیگر قصد بردن سود و تقسیم آن میان شرکا از خصایص شرکتهای تجارتی می باشد که در عمده مؤسسات غیر تجاری بدین شکل نیست، لذا ممکن است بر اساس مستندات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری شخصیت حقوقی با عنوان مؤسسه غیر تجاری به ثبت برسد، لكن عملا فعالیت تجاری بنماید که در این خصوص می بایستی، در نظام حقوقی تمهیدات و ضمانت اجرایی مناسبی در نظر گرفته شود به طور کلی تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد

1- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا نباشد.

٢- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مدیور بین اعضای خود یا غیر می باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره

بر طبق ماده ۵۸۴ قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تأسیس شده یا شوند از تاریخ ثبت شرکت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا خواهد کرد. بنابراین برای ایجاد شخصیت حقوقی تشکیلات و ثبت مؤسسات غیر تجاری الزامی می باشد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat