تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تنظيم دفاتر بر طبق مقررات جدید

خانه > قوانین ثبت > تنظيم دفاتر بر طبق مقررات جدید

تنظيم دفاتر بر طبق مقررات جدید

تنظيم دفاتر بر طبق مقررات جدید

تنظیم دفاتر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله دفاتر ثبت شرکت ها متأثر از قوانین و مقررات و شیوه های جدیدی ثبتی قرار گرفته است که از جمله این مقررات میتوان به دستورالعمل ثبت الکترونیکی شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و همچنین قانون جامع حدنگار (کاداستر) و آیین نامه اجرایی آن اشاره نمود.

بر طبق آخرین دستورالعمل چگونگی ثبت الکترونیکی شرکت ها و مؤسسات غیر تجارتی به شماره نامه ۹۳/ ۱۳۸۷۴۶ مورخ ۱۳۹۳/ ۹ / ۲ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت، تنظیم دفاتر ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی پیش بینی شده است.

همچنین در قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 نیز تنظيم دفاتر مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله دفاتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی پیش بینی شده است

تنظيم دفاتر بر طبق مقررات جدید

در ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر)، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف گردیده است، به منظور ثبت تأسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره برداری برخی از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فراهم نماید. اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره گیری از ظرفیت های اخد اثر انگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه های متمرکز سازمان ذخیره سازی خواهد شد. همچنین در ماده ۱۸ آیین نامه مذکور، سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط، کلیه دفاتر دست نویس مورد بهره برداری در واحدهای ثبتی، دفترخانه های اسناد رسمی، دفترخانه های ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود.

در حال حاضر، دفاتر ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی با ویژگی اختصاص شماره صفحه و شماره جلد به صورت الکترونیکی و مرتبط با شماره ثبت و شناسه ملی شخصیت حقوقی تهیه می گردد و علاوه بر شناسایی و درج زمان دقیق تنظیم سند وتحرير و امضاء مسئول اداره و متقاضی ثبت، تمامی سوابق نسخه الکترونیکی دفتر در آرشیو آگهی های ثبتی در سامانه آگهی های سازمان ثبت اسناد و املاک قابل رویت می باشد.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است

Open chat
1