تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک

خانه > قوانین ثبت > قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک

قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک

قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک

در تقسیم بندی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکت ها می توان به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره نمود که در ساختارهای صلاحیتی و شکلی، علاوه بر پیش بینی مقررات ثبت املاک و ثبت اسناد، در حوزه ثبت شرکت ها نیز مقرراتی وضع گردیده است. قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده به تصویب رسید، که این قانون در سال ۱۳۰۲ نسخ شد در سالهای ۱۳۰۶ و ۱۳۰۸ نیز قانون ثبت با قیود مختلف به تصویب رسید. نهایتا در مورخ 1390/12/26 کمیسیون قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک را در قالب دیگری به تصویب رسانید.

در ماده ۴۷ قانون مذکور، ثبت شرکتنامه در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته اجباری گردید. همچنین در ماده (یک) آیین نامه مصوب ۱۳۱۷ قانون مذکور دفاتر ثبت شرکت ها، جهت ثبت انواع شرکت ها در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی گردید.

اولین قوانینی که به طور مستقیم و کامل به ثبت شرکت ها پرداخته است، قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰/ ۳ / ۲ می باشد که ثبت انواع شرکت ها (سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکتهای خارجی با تولیت اداره ثبت در آن در نظر گرفته شده بود. قانون مذکور دارای نظام نامه (اجرای قانون ثبت شرکتها) مصوب همان سال می باشد که در آن نحوه ثبت شرکت خارجی و شعبه آن و مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی گردیده است.

همچنین در سال ۱۳۲۷ تصویب نامه ای راجع به وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به تصویب رسید که در ماده یک آن مقرر گردید: برای ثبت شرکتهای تجارتی و اختراعات در تهران، اداره ای به نام اداره ثبت شرکتها و علایم تجارتی و اختراعات که جز تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود:

1. ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از حوزه ی تهران تشکیل و تأسیس می شود

۲. ثبت کلیه شرکتهای خارجی

٣. ثبت علایم تجارتی و صنعتی

۴. ثبت اختراعات

۵ ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری

۶ پلمب دفاتر تجاری حوزه ی تهران

قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک

مطابق ماده نخست آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۴۰ اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد. در مورخ 1386/2/24  اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکتها ۱۳۴۰ در ماده یک آن بیان شده است، اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دو (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات تجارتی) و (اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است

مطابق این تغییرات اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجارتی دارای وظایف زیر خواهند بود

1.ثبت شرکت های تجارتی و مؤسسات غیر تجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن

۲. ثبت دفتر تجاری

٣. پلمب دفتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران

۴. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن

۵ ثبت مؤسسات خارجی در ایران

۶ تعیین نام شرکتهای خارجی و مؤسسات غیر تجاری در شرف ثبت سراسر کشور

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است