تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

شرایط عمومی مدیران در شرکت های سهامی

خانه > شرایط عمومی مدیران در شرکت های سهامی

شرایط عمومی مدیران در شرکت های سهامی

در شرکت سهامی ، مدیران شرکت دارای شرایط خاصی بوده که ممکن است در سایر شرکت ها این شرایط در نظر گرفته نشده باشد.

1- مدیران شرکت ( اعضای هیأت مدیره ) تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت)

۲- مدت تصدی آنها به میزانی است که در اساسنامه معین شده و حداکثر دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در برخی از موارد از سوی شرکت ها مشاهده می گردد مدت تصدی هیأت مدیره در یک صورتجلسه به صورت یکسان در نظر گرفته نمی شود، به طور مثال یک عضو هیأت مدیره برای مدت شش ماه انتخاب می گردد و عضو دیگر برای مدت یکسال و سایر اعضا برای مدت دو سال که به نظر این نوع تصمیم گیری مربوط به شرایط خاص شرکت می باشد و با توجه به عدم ممنوعیت های قانونی، انتخاب مدیران با مدت تصدی متفاوت بلا اشکال می باشد. در لوایح جدید اصلاحی قانون تجارت مقرر شده مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از سه سال تجاوز نخواهد کرد.
۳- هیأت مدیره با هر یک از مدیران قابل عزل هستند و مجمع عمومی عادی می تواند آن ها را عزل نماید. (البته به دلایل نامعلوم و عدم تبیین موضوع، عزل مدیران ادارات مذکور ثبت نمی گردد.)

۴- تعداد اعضای هیات مدیره در اساسنامه شرکت مشخص می گردد که در شرکت سهامی عام نباید از ۵ نفر کمتر باشد

5- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود که در این صورت پایه یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. یک نفر نمی تواند اصالتا و وکالتا ( یا به قائم مقامی و نمایندگی ) به عنوان اعضای هیات مدیره، همزمان منصوب گردد

6- مطابق ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران، تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود اعضاء على البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه و الا به ترتیپ مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو على البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء على البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیات مدیره نباشد مدیران باقی مانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند. در صدر ماده جایگزینی عضو علی البدل به جای عضو اصلی به موجب تشریفات اساسنامه و یا با در نظر گرفتن وجود عضو علی البدل بدون مجمع عمومی امکان پذیر می باشد اما تکلیف قسمت اخیر ماده ۱۱۲ قانون مذکور در شرکتهای سهامی که عضو علی البدل انتخاب نشده و یا تعداد آنها کمتر از تعداد مقرر در اساسنامه باشد مجمع عمومی اند می بایستی نسبت به این خلاء تصمیم گیری نماید و این موضوع در اختیار هیأت مدیره نمی باشد. عضو علی البدل می تواند وظایف و تکالیف عضو اصلی را انجام دهد و پس از جایگزینی همان اختیارات عضو اصلی را دارا می باشد. هیأت مدیره شرکت نباید ممنوعیت های قانونی اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت را داشته باشند.

شرایط عمومی مدیران در شرکتهای سهامی

۷- هر یک از مدیران باید مقدار سهامی را که در اساسنامه مقرر شده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از مقدار سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای ضروری است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خسارتی است که ممکن است از ، تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا پر شرکت وارد شود. سهام مزبور با نام بوده و , قابل انتقال نیست.

۸- هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضاء، یک رئیس و یک نایب رئیس تعیین می نماید.

9- اجرای اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی و انتخاب و عزل مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایای وی با رعایت مقررات مربوطه و سایر موارد مقرر در اساسنامه از .جمله وظایف هیات مدیره می باشد.

۱۰. ممکن است برای تصدی هیات مدیره در اساسنامه شرایط خامی از جمله سهام وثیقه، و یا شرایط تخصصی و یا این که دارنده سهام ممتاز بودن لحاظ گردد که مسئولیت احراز این شرایط بر عهده هیات رئیسه مجمع عمومی می باشد.