تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

خلاصه ای در خصوص موافقتنامه و پروتكل ثبت مادريد

خانه > خلاصه ای در خصوص موافقتنامه و پروتكل ثبت مادريد

خلاصه ای در خصوص موافقتنامه و پروتكل ثبت مادريد

موافقتنامه و پروتكل ثبت مادريد

اولين اقدام جهت حمايت از علائم تجاري و برخورداري از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلي وملي طبق كنوانسيون پاريس مي باشد. با نگرشي برتاريخچه اين كنوانسيون درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) مي بايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.

به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند. اين سيستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 مي باشد.

بموجب سيستم مادريد، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارمي گيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود مي شود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام مي شود امتيازاين سيستم اينست كه متقاضي با ثبت يا تسليم يك فرم اظهارنامه بين المللي به (زبان انگليسي يا فرانسه) مي تواند درصورت تمايل در85 كشور طرف قرارداد يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت ازعلامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد. بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده ، ارزان و موثربودن آن مي باشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به هريك از سه زبان (انگليسي، فرانسه يا اسپانيولي) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد از قبيل تغيير نام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه وپرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود. ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي از ثبت هاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، مي باشد.

اين سيستم از طريق دفتربين المللي وايپو اداره مي شود، هركشورعضو كنوانسيون پاريس براي حمايت ازحقوق علائم تجارتي اتباع خويش در سايركشورها، ميتواند عضو موافقتنامه، پروتكل و يا هردو آنها گردد.

خلاصه ای در خصوص موافقتنامه و پروتكل ثبت مادريد

هزینه های ثبت بین المللی علامت تجاری

الف) هزینه ثبت اظهارنامه بین المللی طبق مقررات برای اشخاص حقیقی 200000ریال و برای اشخاص حقوقی 400000 ریال می باشد که همزمان با درخواست ثبت بین المللی به حساب مربوطه واریز خواهد شد.

ب) جهت محاسبه هزینه ثبت بین المللی طبق مشخصات مندرج در تصدیق ثبت داخلی ازقبیل تعداد طبقات، رنگی یا سیاه سفید بودن علامت می توانید با مراجعه به آدرس اینترنتی www.wipo.int و انتخاب کشورهای مورد درخواست طبق مراحل ذیل اقدام فرمائید. هزینه محاسبه شده به فرانک سوئیس می باشد و پس ازبررسی و تائید فرم اظهارنامه ثبت بین المللی توسط اداره ثبت علائم تجاری از متقاضی درخواست خواهد شد تا هزینه مزبور را به حساب wipo واریز نماید.
بدیهی است که هزینه پرداختی درصورت رد یا قبول علامت درخواستی در هریک از کشورهای عضو تعیین شده مسترد نخواهد شد.

جهت ارتباط با کارشناس با شماره ی 09120213393تماس حاصل فرمایید.

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است