09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان - 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

 

موضوع فعالیت تجاری

خانه > موضوع فعالیت تجاری

موضوع فعالیت تجاری

موضوع فعالیت تجاری

از آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و مؤسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.

لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (بجز شرکت سهامی) تجاری و موضوع فعالیت مؤسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۴ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.

ماده ۲. معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

١. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصف در آن شده یا نشده باشد.

۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

٣. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهيل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غيره.

۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵ تصدی به عمليات جراحی

۶ تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی

۷. هر قسم عمليات صرافی و بانکی

۰۸ معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غير تاجر باشد.

9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری

۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات

موضوع فعالیت تجاری

راجعه به آنها در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است:

هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی مانند، خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیرمادی به قصد فروش یا اجاره، هرچند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل؛ امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی و تأمین خدمه آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مور دنیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن. تصدی به هر نوع تأسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و میهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و مؤسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.

هرگونه فعالیت تولیدی یا صنعتی مانند: تأسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تأسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اوليه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتیها، هواپیماها و معاملات راجع به آنها. تأسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن)..

تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.

بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماهای تئاترها، سیرکها، باغ وحشها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن . .

هرگونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه و عمليات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی

هرگونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیرمنقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است