تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

انواع شرکت های تجاری

خانه > قوانین ثبت > انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری

انواع شرکت های تجاری

در مواعد مختلف قانون گذاری در ایران، شرکت های تجاری به اشکال مختلفی در آمده است. در قوانین اولیه مربوط به شرکت ها، شرکتهای سهامی، تضامنی و نسبی و مختلط در نظر گرفته شده بود که در قوانین بعدی تغییراتی در ماهیت انواع شرکت های تجاری ایجاد گردید. صرف نظر از اقسام شرکت که در ماده بیست قانون تجارت بیان گردید شرکت های تجاری را می توان بر اساس میزان مسئولیت شرکا و یا بر اساس مدیریت شرکت ها و یا موضوع شرکت به اقسام مختلف تقسیم بندی نمود. شرکت های تجارتی بر اساس شخصیت شرکا و مسئولیت آنها به طور کلی به چهار دسته تقسیم می شوند:

انواع شرکت های تجاری

در شرکتها اشخاص، شخصیت و اعتبار شرکا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و شرکای شرکت معمولا اشخاصی هستند که به شخصیت، اعتبار و سرمایه ی یکدیگر آشنایی دارند. لذا شرکت شخص شرکت های خانوادگی و فامیلی می باشند. شرکتهای اشخاص از دو ویژگی برخوردارندکه در ادامه مطلب به مشروح آنها پرداخنه ایم

ادامه مطلب

در این نوع شرکت آورده شرکا و میزان آن، مهم تر از شخصیت شرکا و میزان مسئولیت آنها می باشد و در ثبت شرکت سرمایه ای شركا فقط تا میزان سرمایه ای که به شرکت آورده اند مسئول تعهدات شرکت می باشند و میزان مسئولیت آنها تا میزان آورده آنها می باشد. قابل انتقال بودن سهم یا سهم الشرکه از ویژگی های این شرکت می باشد. شحصیت شرکا تأثیر چندانی در اعتبار شرکت ندارد و معمولا تصمیم گیری در مورد این گونه شرکت ها با اکثریت شرکا صورت می گیرد و نقل و انتقال سهام شرکت در برخی از موارد می تواند بدون رضایت سایر شرکا صورت بپذیرد.

ادامه مطلب

ثبت شرکت مختلط

در ثبت شرکت های مختلط دو دسته شریک وجود دارند یک دسته از شرکا مسئولیتشان محدود به میزان سرمایه و آورده است که به شرکت آورده اند و دسته ی دوم شرکایی می باشند که مسئولیت نامحدود دارند و از محل دارایی شخصی مسئول بدهی های شرکت می باشند. شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت های مختلط سهامی بارزترین این دسته از شرکت های تجاری می باشند. بر طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

ادامه مطلب

شرکت تعاونی بجز در مواد ۱۹۰ الی ۱۹۴ تجارت قانون به موجب قوانین خاص از جمله، قانون شرکت های تعاونی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات دیگر بوجود می آید و به طور کلی تابع قوانین اختصاصی خود می باشد. بر طبق تعاریف، ثبت شرکت تعاونی شرکتی است متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان موافقت اصولی که در این قانون مصرح است تشکیل می شود.

ادامه مطلب

کلیه ی حقوق متعلق به ثبت بازرگان است