تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

انتقال مالکیت اختراع

خانه > ثبت برند  > انتقال مالکیت اختراع

انتقال مالکیت اختراع

انتقال مالکیت اختراع

انتقال مالکیت اختراع

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، ابطال ، اصلاح ، تمدید انتقال مالکیت اختراع(انتقال حق اختراع ، هزینه انتقال ثبت اختراع ، نحوه انتقال اختراع ، انتقال حق ثبت اختراع ، شرایط نقل و انتقال اختراع )کاملا شرح داده شده است

مرجع اخذ مجوز انتقال مالکیت اختراع


ا

مشخصات مجوز انتقال حق اختراع

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121-47-57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2348

فرآیند صدور مجوز انتقال حق ثبت اختراع
فایلی وجود ندارد

شرایط نقل و انتقال اختراع و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سند صلح تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی1001836
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121-47-57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2348