تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

انتقال مالکیت اختراع

خانه > اخذ مجوز  > انتقال مالکیت اختراع

انتقال مالکیت اختراع

انتقال مالکیت اختراع

انتقال مالکیت اختراع

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، ابطال ، اصلاح ، تمدید انتقال مالکیت اختراع(انتقال حق اختراع ، هزینه انتقال ثبت اختراع ، نحوه انتقال اختراع ، انتقال حق ثبت اختراع ، شرایط نقل و انتقال اختراع )کاملا شرح داده شده است

مرجع اخذ مجوز انتقال مالکیت اختراع


ا

مشخصات مجوز انتقال حق اختراع

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121-47-57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2348

فرآیند صدور مجوز انتقال حق ثبت اختراع
فایلی وجود ندارد

شرایط نقل و انتقال اختراع و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
سند صلح تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی1001836
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121-47-57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2348

استعلام‌های بین دستگاهی انتقال حق اختراع


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز انتقال حق اختراع


مدت زمان صدور مجوز انتقال مالکیت اختراع

 روزانتقال حق اختراع

مدت اعتبار مجوز انتقال حق اختراع

 ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0166

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2316

هزینه صدور مجوز انتقال ثبت اختراع


عنوان هزینهمبلغ
حق الثبت انتقال اظهارنامه برای اشخاص حقیقی50000 ریال
حق الثبت انتقال اظهارنامه برای اشخاص حقوقی500000 ریال
حق الثبت انتقال قراردادی و قهری برای اشخاص حقیقی300000 ریال
حق الثبت انتقال قراردادی و قهری برای اشخاص حقوقی3000000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول هزینه ها

جدول هزینه های مربوط به اختراع

15361399/02/21

نمونه مجوز صادر شده انتقال حق ثبت اختراع

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز انتقال مالکیت اختراع

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز نقل و انتقال اختراعضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز انتقال مالکیت اختراع

 روزمدت اعتبار مجوز انتقال حق ثبت اختراع

 ماههزینه تمدید مجوز انتقال ثبت اختراعفرآیند اصلاح مجوز انتقال مالکیت اختراع

شرایط نقل و انتقال اختراع و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز نحوه انتقال اختراع


مدت زمان اصلاح مجوز انتقال مالکیت اختراع

 روزمدت اعتبار مجوز انتقال حق ثبت اختراع

 ماه


هزینه اصلاح مجوز انتقال ثبت اختراع
فرآیند ابطال مجوز انتقال مالکیت اختراع

شرایط قابلیت ابطال مجوز انتقال حق ثبت اختراع


شرایط نقل و انتقال اختراع و مدارک لازم برای لغو مجوز
بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Open chat
1