تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

انواع پروانه ساختمانی

خانه > اخذ مجوز  > انواع پروانه ساختمانی

انواع پروانه ساختمانی

انواع پروانه ساختمانی

انواع پروانه ساختمانی

در این مرحله شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح و ابطال و تمدید انواع پروانه ساختمانی(استعلام جواز ساختمان ، انواع پروانه های ساختمانی ، پروانه ساختمان المثنی ،  پروانه ساختمان بدون سند ، پروانه ساختمان بنیاد مسکن ، پروانه ساختمان قدیمی ، پروانه ساختمان و پایان کار ، پروانه ساختمان و پایان کار ،  پروانه ساختمانی ایثارگران ، پروانه ساختمانی بافت فرسوده ، پروانه ساختمانی جانبازان ، پروانه ساختمانی چیست ، پروانه ساختمانی دهیاری ، پروانه ساختمانی روستایی ، پروانه ساختمانی مشهد ، جواز ساختمان پزشکان ، جواز ساختمان در تهران ، جواز ساختمانی ، مجوز تخریب ساختمان ، مجوز تعمیرات ساختمان ، مجوز تعمیرات ساختمان از شهرداری ، مجوز ساختمان پزشکان ، مجوز ساختمان در باغ ، مجوز ساختمان در روستا ، مجوز ساختمان دوبلکس ، مجوز ساختمان سازی ، مراحل اخذ پروانه ساختمان pdf ، مراحل جواز ساختمان ، مراحل صدور پروانه ساختمان pdf ، هزینه پروانه ساختمان سال 98 ، هزینه پروانه ساختمان سال 99 ، هزینه جواز ساختمان ، مجوز ساخت ، ساخت و ساز ، جواز شهرداری ، جواز ساختمان ، پروانه ساختمانی ، بازسازی ، بازسازی ساختمان) کاملا شرح داده می‎‌شود

مرجع صدور مجوز ساختمانی


مشخصات مجوز انواع پروانه ساختمانی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

فرآیند صدور مجوز انواع پروانه ساختمان
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انواع پروانه ساختمانی


عنوان مدرککد مدرک
تصویر شناسنامه10002
تصویر سند مالکیت10005
تصویر فیش بانکی10013
تصویر اجاره نامه10018
نقشه100382
صورت مجلس مزایده و پیش نویس سند انتقال اجرایی100585
فایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی انواع پروانه ساختمانی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور انواع پروانه ساختمانی

 پروانه ساختمان قدیمیمدت زمان صدور مجوز ساختمان

 روزمدت اعتبار پروانه ساختمان بنیاد مسکن

 ماههزینه صدور هزینه جواز ساختمان

پروانه ساختمان بنیاد مسکن


 هزینه جواز ساختماننمونه مجوز صادر شده انواع پروانه ساختمان

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید انواع پروانه ساختمانی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


 پروانه ساختمانی بافت فرسوده


ضوابط خاص تمدید انواع پروانه ساختمانی


مدت زمان تمدید جواز ساختمانی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


 پروانه ساختمان بدون سند

هزینه تمدید پروانه ساختمان سال 99فرآیند اصلاح مجوز انواع پروانه ساختمانی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز و مراحل اخذ پروانه ساختمان استعلام جواز ساختمان


ضوابط خاص اصلاح جواز ساختمانی


مدت زمان اصلاح جواز ساختمانی

 روزمدت اعتبار مجوز و مراحل اخذ پروانه ساختمان

 ماه


هزینه اصلاح پروانه ساختمان سال 99


پروانه ساختمان سال 99


فرآیند ابطال مجوز ساختمان در باغ

شرایط قابلیت ابطال مجوز و مراحل اخذ پروانه ساختمان


 جواز ساختمان پزشکان

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز انواع پروانه ساختمانیمجوز ساختمان پزشکان
هزینه پروانه ساختمان سال 99

برچسب ها:

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید