تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب

خانه > اخذ مجوز  > تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب

تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب

تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش118911389 /06 / 024

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش118911389 / 06/ 026

مصوبه هشتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش118911389 / 06/ 025

فرآیند صدور مجوز تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب
هزینه صدور مجوز کتاب آموزشی و تربیتی

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز
استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال تأییدیه کتاب‌ آموزشی و تربیتی مناسب


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید