تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاسیس آموزشگاه‌ اصناف

خانه > اخذ مجوز  > تاسیس آموزشگاه‌ اصناف

تاسیس آموزشگاه‌ اصناف

تاسیس آموزشگاه‌ اصناف

تاسیس آموزشگاه‌ اصناف

در این مطلب شرایط مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور ، اصلاح ، ابطال ، تمدید تاسیس آموزشگاه‌ اصناف(دستورالعمل تاسیس آموزشگاه اصناف ، شرایط تاسیس آموزشگاه اصناف ، تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف ، شرایط تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف ، دستورالعمل تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف ، فراخوان تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف ) را کاملا شرح می‌دهیم

مرجع صدور مجوز تاسیس آموزشگاه اصناف


مشخصات مجوز و دستورالعمل تاسیس آموزشگاه اصناف


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی آشامیدنی4031392/03/18همه

فرآیند صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف
فایلی وجود ندارد

شرایط تاسیس آموزشگاه اصناف و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


استعلام‌های بین دستگاهی و دستورالعمل تاسیس آموزشگاه اصناف


دستورالعمل تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

مجوزهای پیش‌نیاز تاسیس آموزشگاه‌ اصناف


ضوابط خاص صدور مجوز و فراخوان تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف


مدت زمان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه بهداشت اصناف

 روزمدت اعتبار مجوز و دستورالعمل تاسیس آموزشگاه اصناف

 ماههزینه صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌ اصناف