تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تاسیس شرکت سهامی عام

خانه > اخذ مجوز  > تاسیس شرکت سهامی عام

تاسیس شرکت سهامی عام

تاسیس شرکت سهامی عام

تاسیس شرکت سهامی عام

تاسیس شرکت سهامی عام و انتشار سهام توسط این شرکت ها مستلزم انجام مراحل قانونی خاصی می باشند. این مراحل عمدتا در ارتباط با اخذ مجوز عرضه سهام و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار یا اعلام معافیت از ثبت این اوراق نزد سازمان و در نهایت ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها  میباشد.(مدارک تاسیس شرکت سهامی عام ، شرایط تاسیس شرکت سهامی عام ، هزینه ثبت شرکت سهامی عام ، مراحل ثبت شرکت سهامی عام ) مراحل ثبت شرکت سهامی عام انجام امور به شرح زیر است: 

بخش نخست:

 تعیین معافیت یا شمول ثبت 

موسسان شرکت های سهامی عام، قبل از اقدام به  پذیره نویسی سهام شرکت در شرف تاسیس باید نسبت به تعیین وضعیت معافیت یا عدم معافیت سهام یادشده از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند . 

تشخیص معافیت یا عدم معافیت تنها بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار (مدیریت بازار اولیه -اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی) بوده و لازم است این موضوع از سازمان بورس و اوراق بهادار استعلام گردد . 

موسسان شرکت های سهامی عام با دریافت نامه معافیت از ثبت میتوانند با مراجعه به مرجع ثبت شرکت ها و   با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به انجام مراحل تاسیس بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام  نمایند.

بخش دوم: صدور مجوز عرضه عمومی و ثبت سهام 

موسسان شرکت های سهامی عام که سهام در دست انتشار انها مشمول مقررات ثبت نزد سازمان اعلام گردیده با رعایت مراحل زیر می توانند نسبت به اخذ مجوز عرضه عمومی سهام در دست انتشار خود و تاسیس شرکت سهامی عام از سازمان بورس و اوراق بهادار( مدیریت بازار اولیه- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای) اقدام نمایند.

مرحله اول:

ارسال مدارك و مستندات تاسیس شرکت سهامی عام

موسسان باید به منظور دریافت مجوزهای لازم، مدارک تاسیس شرکت سهامی عام و مستندات زیر را برای سازمان ارسال نمایند. 

فرم تکمیل شده تقاضای تاسیس و ثبت اوراق بهادار

 • فرم تکمیل شده بیانیه ثبت

 • اظهارنامه ثبت شرکت در شرف تاسیس،
 • گواهی تایید نام شرکت در شرف تاسیس،
 • طرح اساسنامه شرکت در شرف تاسیس (مطابق با اساسنامه نمونه- مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار
طرح اعلامیه پذیره نویسی

مدارک تاسیس شرکت سهامی عام

 • طرح کسب و کار برای انجام سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده و انجام فعالیتها منطبق با طرح اساسنامه،
 • اظهارنظر مشاور حقوقی در خصوص رعایت قوانین و مقررات در تشکیل شرکت و عرضه عمومی سهام
 • فرم تکمیل شده تاییدیه بانک در خصوص افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس (دانلود فرم) و تصویر فیش واریزی هریک از موسسین،

 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزیابی اورده غیرنقد موسسین (در صورت وجود اورده غیرنقد)،
 • فرم تکمیل شده تاییدیه تودیع اورده غیرنقد موسسین نزد بانک عامل (دانلود فرم)- در صورت وجود اورده غیرنقد،

 • یک نسخه از قرارداد منعقد شده با مشاور عرضه
 • یک نسخه از قرارداد منعقده با عامل و متعهد(ان) پذیره نویسی همراه با نامه متعهد متعهد(ان) پذیره نویسی جهت خرید سهام باقی مانده،
 • صورت جلسه هیئت موسس در خصوص تعیین نماینده/نمایندگان،
 • مدارك احراز هویت در خصوص اشخاص حقیقی و اگهی تاسیس اشخاص حقوقی موسس همراه با نامه انتخاب نماینده از طرف انها و اخرین صورتهای مالی حسابرسی شده انها.
 • مجوز فعالیت و تاسیس از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به ارائه مجوز)
 • مستندات مربوط به حقوق انحصاری ناشر (در صورت وجود)،

مرحله دوم:

مجوز عرضه عمومی سهام برای تاسیس شرکت سهامی عام

اطلاعات و مستندات ارسالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی گردیده و نتیجه بررسی ظرف مهلت قانونی تعیین شده به متقاضی اعلام خواهد شد. در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز عرضه عمومی سهام و تاییدیه طرح اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به اداره ثبت شرکت ها صادر خواهد شد. 

مرحله سوم:

 شروع پذیره نویسی

موسسان شرکت باید بعد از دریافت مجوزهای یاد شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، به مرجع ثبت شرکت ها مراجعه نموده و پس از دریافت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی از مرجع یاد شده، نسبت به درج اعلامیه مزبور در روزنامه های تعیین شده و شروع پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند .

مرحله چهارم:

 برگزاری مجمع عمومی موسس

پس از اتمام پذیره نویسی در مهلت مقرر، موسسان باید بمنظور اخذ مجوز برگزاری مجمع عمومی موسس، نسبت به ارسال مدارك و مستندات زیر به سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. 

 • فرم تکمیل شده تاییدیه بانک در خصوص مانده حساب در پایان پذیره نویسی (فرم ح – 3)،
 • فهرست پذیره نویسان،
 • گزارش هیئت موسس به مجمع عمومی موسس،
 • طرح اگهی دعوت پذیره نویسان و موسسان به مجمع عمومی موسس،
 • تاییدیه بانک مرکزی /بیمه مرکزی در خصوص تایید صلاحیت اعضای هیئت مدیره (در صورتی که تاسیس مربوط به بانک، موسسات اعتباری/ بیمه باشد)

سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی و تایید پذیره نویسی شرکت، اجازه برگزاری مجمع عمومی موسس و انتشار اگهی دعوت از پذیره نویسان و موسسان را صادر  مینماید. موسسان  بعد از تایید سازمان می توانند نسبت به دعوت از مجمع عمومی موسس اقدام نمایند.

–  گزارش موسسین در سامانه اطلاعرسانی ناشران (کدال) منتشر میگردد.

مرحله پنجم:

تکمیل فرایند عرضه عمومی

بعد از برگزاری مجمع عمومی موسس، موسسان باید جهت دریافت تایید نامه ثبت و تکمیل فرایند عرضه عمومی، مستندات زیر را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند:

 • صورت جلسه مجمع عمومی موسس،
 • فهرست شرکت کنندگان در مجمع عمومی موسس،
 • یک نسخه از اساسنامه شرکت که در مجمع عمومی موسس به تصویب رسیده با امضای هیئت رئیسه مجمع.
 • قبولی سمت بازرسان شرکت (طی نامهای توسط ایشان اعلام میشود).

مرحله ششم:

ثبت فرایند عرضه عمومی در اداره ثبت شرکتها

پس از صدور تاییدیه تکمیل فرایند و تاییدیه ثبت شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسان باید جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها مراجعه نمایند.  

مرحله هفتم:

اخذ شماره ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار و اتمام فرایند تاسیس

پس از ثبت عرضه عمومی در اداره ثبت شرکتها و ارائه ان به سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت میرسد و منبعد تابع قوانین و مقررات این سازمان میباشد .

سوالاهایی که ممکن است به ذهن برسد:

اخذ شماره ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار و اتمام فرایند تاسیس چگونه است؟

ثبت فرایند عرضه عمومی در اداره ثبت شرکتها چگونه است؟

شروع پذیره نویسی برای ثبت شرکت سهامی عام چگونه است؟

صدور مجوز عرضه عمومی و ثبت سهام برای ثبت شرکت چگونه است؟

هزینه ثبت شرکت سهامی عام چقدر است؟

شرایط تاسیس شرکت سهامی عام  چیست؟

برای اطلاع دقیق از مدارک تاسیس شرکت سهامی عام ، شرایط تاسیس شرکت سهامی عام ، هزینه ثبت شرکت سهامی عام ، مراحل ثبت شرکت سهامی عام با شرکت بازرگان تماس بگیرید مشاوران ما شما را راهنمایی می‌کنند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید