تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تایید اساسنامه پارک علم و فناوری

خانه > اخذ مجوز  > تایید اساسنامه پارک علم و فناوری

تایید اساسنامه پارک علم و فناوری

مجوز تایید اساسنامه پارک علم و فناوری

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارک هاي علم و فناوري105331381 / 12/ 17ماده 13 مصوب 97/10/2 شورای گسترش آموزش عالی

فرآیند صدور مجوز تایید اساسنامه پارک علم و فناوری
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
پرسشنامه تکمیل شده10642
فایلی وجود ندارد


هزینه صدور تاییدیه اساسنامه پارک علم و فناوری

استعلام‌های بین دستگاهی


مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزهزینه صدور مجوزنمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود ندارد


ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تایید اساسنامه پارک علم و فناوری


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید