تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تغییرات اختراع

خانه > دسته‌بندی نشده  > تغییرات اختراع

تغییرات اختراع

تغییرات اختراع

تغییرات اختراع

 

در این مطلب شرایط ، مدارک و هزینه مورد نیاز برای صدور، اصلاح ، ابطال و تمدید تغییرات اختراع ( هزینه تغییرات اختراع، مدارک ثبت تغییرات اختراع ، شرایط  تغییر اختراع ، تحولات اختراع )کاملا شرح داده می شود

مرجع صدور مجوز تغییرات اختراع


مشخصات مجوز تغییر اختراع

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تغییر اختراع

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121 و 47 تا 57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2348 و 49

فرآیند صدور مجوز تغییر اختراع
فایلی وجود ندارد

شرایط  تغییر اختراع و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت تغییرات اختراع


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی10117
ارائه مدرک اختراع1002178
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121 و 47 تا 57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2348 و 49

شرایط تغییر اختراع

استعلام‌های بین دستگاهی تغییرات اختراع

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
شرایط ماهوی اختراع10143قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور180www.ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامی ایران5601385/10/15تبصره 3 ماده 17

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0128

مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


مدت زمان صدور مجوز تحولات اختراع

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماههزینه صدور مجوز ثبت تغییرات اختراع


عنوان هزینه ثبت تغییرات اختراعمبلغ
حق الثبت تغییرات برای اشخاص حقیقی50000 ریال
حق الثبت تغییرات برای اشخاص حقوقی500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01ماده192- جدول ضمیمه 1

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/23ماده 65

جدول هزینه های مربوط به اختراع15361399/02/21

نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز تغییرات اختراع

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزضوابط خاص تمدید مجوز تحولات اختراع


مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز تحولات اختراع

 ماه


هزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز تغییرات اختراع

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرککد مدرک
اصل گواهی اختراع1002179
رسید مربوط به پرداخت هزینه1002180
مدارک قانونی دال بر انجام تغییرات1002181
مدارک نماینده قانونی ( در صورت وجود)1002182
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0121 و 47 تا 57

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/2348 و 49

ضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز تحولات اختراع

 روزهزینه اصلاح مجوز تغییرات اختراع


عنوان هزینهمبلغ
حق الثبت تغییرات برای اشخاص حقیقی50000 ریال
حق الثبت تغییرات برای اشخاص حقوقی500000 ریال
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/01جدول ضمیمه 1

مدت اعتبار مجوز

 ماه


فرآیند ابطال مجوز تغییرات اختراع


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0148

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/238

شرایط تغییر اختراع و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت تغییرات اختراععنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12711387/11/0148

قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری12721386/11/238

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید