تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

تغییر نام مالک اختراع و تغییر نشانی مخترع

خانه > ثبت اختراع  > تغییر نام مالک اختراع و تغییر نشانی مخترع

تغییر نام مالک اختراع و تغییر نشانی مخترع

تغییر نام مالک اختراع و تغییر نشانی مخترع

تغییر نام مالک اختراع و تغییر نشانی مخترع

در این مطلب ابتدا درخواست تغییر نشانی پس از ثبت اختراع (تغییر نشانی مخترع)بررسی می‌شود و سپس درخواست تغییر نام مالک اختراع شرح داده می‌شود.

درخواست تغییر نشانی پس از ثبت اختراع

چنانچه متقاضی بخواهد نشانی خود را در علامت ثبت شده تغییر دهد می بایست درخواست خود را با موضوع : درخواست تغییر نشانی پس از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید. لازم به ذکر است در متن
درخواست خود نشانی قبلی و جدید را می بایست ذکر نماید.
نحوه ثبت درخواست تغییر نشانی پس از ثبت اختراع:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص اختراع، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال اختراع و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر نشانی پس از ثبت
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه اختراع و دریافت شماره مکانیزه

تغییر نام مخترع

درخواست تغییر نام مالک اختراع

چنانچه نام مالک حقوقی تغییر یابد به طور مثال شرکت فرآورده‌هاي لبنی پارس تبدیل به شرکت یاس بنفش گردد.

و یا در اشخاص حقیقی چنانچه نام مالک تغییر یابد بطور مثال از محمد طالبی به محمد تهرانی تغییر یابد از گزینه درخواست تغییرنام مالک استفاده نماید .

نحوه ثبت درخواست تغییر نام مالک اختراع:

-1 ورود به سایت

-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت، پرداخت اقساط اختراع ،تمدید،انتقال اختراع و…)

-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست تغییر مالک اختراع

-4 تکمیل متن درخواست

-5 ثبت اطلاعات

-6 افزودن ضمائم

-7 بازبینی اطلاعات

-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارك مورد نیاز:

-1 اصل آخرین گواهی ثبت اختراع

-2 کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء براي اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

-3 مدارك مثبت هویت مالک حقیقی(کپی شناسنامه و کارت ملی)

-4 کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و …)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز

-5 وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد

-6 معرفی نامه نماینده شخص حقوقی در صورتی که تقاضا توسط ایشان تسلیم شده باشد