تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

ثبت تشکل های اقتصادی

خانه > اخذ مجوز  > ثبت تشکل های اقتصادی

ثبت تشکل های اقتصادی

ثبت تشکل های اقتصادی

ثبت تشکل های اقتصادی

ثبت تشکل های اقتصادی

مرجع صدور مجوز ثبت تشکل های اقتصادی


مشخصات مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369/12/15بند ک ماده 5

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار6541390/11/16ماده 5

فرآیند صدور مجوز ثبت تشکل های اقتصادی
فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز ثبت تشکل های اقتصادی


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
تابعیت ایرانی100204
مدارک مرتبط حوزه درخواستی متقاضیان1001021
کارت عضویت یا کارت بازرگانی20000
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکل های اقتصادی12291397/08/27جزء 4 بند 3 ماده 25

اساسنامه نمونه تشکل های اقتصادی اتاق ایران12321397/08/27ماده 9

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت
استعلام عدم وجود تشکل اقتصادی موازی10029سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری30sherkat.ssaa.ir
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران6531369/12/15بند ک ماده 5

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار6541390/11/16ماده 5

مجوزهای پیش‌نیاز


 

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار6541390/11/16ماده 5

مدت زمان صدور مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

 روزضوابط خاص صدور مجوز


مدت اعتبار مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

 ماههزینه صدور مجوز ثبت تشکل های اقتصادیمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکل های اقتصادی12291397/08/27تبصره ذیل ماده 12

ضوابط خاص تمدید مجوز


مدت زمان تمدید مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه تمدید مجوز ثبت تشکل های اقتصادیفرآیند اصلاح مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز

 ماه


هزینه اصلاح مجوز ثبت تشکل های اقتصادیفرآیند ابطال مجوز ثبت تشکل های اقتصادی

شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکل های اقتصادی12291397/08/27تبصره 1 ماده 15

شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز ثبت تشکل های اقتصادیعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه تشکل های اقتصادی12291397/08/27تبصره 1 ماده 15

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید