تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

خدمات راهنمایی کشتی‌ها

خانه > اخذ مجوز  > خدمات راهنمایی کشتی‌ها

خدمات راهنمایی کشتی‌ها

خدمات راهنمایی کشتی‌ها

مرجع صدور مجوز


مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها105541393/04/09ماده7

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه (ثبت شرکت )10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی10028
تصویر گواهی آموزشی10029
تصویر حکم کارگزینی10037
نامه معرفی امضاء مقامات مجاز10403
اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه10441
تکمیل فرم درخواست10756
تصوير سابقه بیمه (ثبت شرکت )10961
گواهینامه زبان انگلیسی12499
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها105541393/04/09مواد 3 و4

هزینه صدور مجوز پشتیبانی کشتی

فرآیند صدور مجوز
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایتتوضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم10483وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور0https://www.intamedia.ir

ضوابط خاص صدور مجوز خدمات راهنمایی کشتی‌ها


مجوزهای پیش‌نیاز


مدت زمان صدور مجوز

 روزمدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها105541393/04/09ماده هشتم

هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد

فرآیند تمدید مجوز خدمات راهنمایی کشتی‌ها


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
درخواست متقاضی10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم12413
فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها105541393 / 04 /09ماده8

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394 /03 / 31ماده 186

ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها105541393 / 04/ 09ماده 8

مدت زمان تمدید مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه تمدید مجوزضوابط خاص اصلاح مجوز


فرآیند اصلاح مجوز خدمات راهنمایی کشتی‌ها


فایلی وجود ندارد

شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها105541393 / 04/ 09بند 6 و 7 ماده پنجم

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31112971394 / 03/ 31ماده 186

مدت زمان اصلاح مجوز

 روزمدت اعتبار مجوز


هزینه اصلاح مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط:
آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي خدمات راهنمايي كشتي ها105541393 / 04/ 09ماده (9)

فرآیند ابطال مجوز خدمات راهنمایی کشتی‌ها


فایلی وجود ندارد

شرایط قابلیت ابطال مجوز


بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید