تماس برای مشاوره رایگان 45518-021

خارج از ساعت کاری 09120213393

اینستاگرام

واتس اپ

 

درخواست استمهال ثبت اختراع

خانه > ثبت برند  > درخواست استمهال ثبت اختراع

درخواست استمهال ثبت اختراع

درخواست استمهال ثبت اختراع

درخواست استمهال ثبت اختراع

مواردی که در این مطلب مورد بررسی قرار میگیرد: درخواست استمهال ثبت اختراع ، عزل وکیل قبل از ثبت اختراع ، معرفی وکیل قبل از ثبت اختراع

درخواست استمهال ثبت اختراع

بعد از صدور ابلاغیه متقاضی در صورتیکه قادر نباشد ظرف موعد مقرر( 30 روز براي متقاضی ایرانی و 60 روز براي متقاضی غیر ایرانی) مدارك خود را اصلاح یا تکمیل نماید می تواند با ذکر دلایل، درخواست استمهال (تمدید مهلت ) نماید و اداره ثبت اختراعات می تواند فقط یکبار با این تمدید مهلت موافقت نماید.

دقت شود که این درخواست باید در موعد مقرر قانونی انجام پذیرد . بدیهی است پس از سپري شدن مهلت قانونی پرونده کان لم یکن تلقی می گردد .

نحوه ثبت درخواست استمهال ثبت اختراع :

-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: درخواست استمهال
-4 تکمیل متن درخواست
-5 درج شماره ابلاغیه
-6 ثبت اطلاعات
-7 بازبینی اطلاعات
-8 دریافت شماره مکانیزه

 معرفی وکیل قبل از ثبت اختراع

متقاضی جهت معرفی نماینده قانونی جدید باید درخواست خود را با موضوع معرفی وکیل _قبل از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.لازم به ذکر است وکالت نامه معتبر می بایست در قسمت ضمائم بارگذاري شود.
توجه داشته باشید می بایست تمام اقلام اطلاعاتی که متن درخواست وجود دارد را تکمیل نمایید.
نحوه ثبت درخواست معرفی وکیل قبل از ثبت اختراع:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: معرفی وکیل _قبل از ثبت
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

معرفی وکیل قبل از ثبت اختراع

 عزل وکیل قبل از ثبت اختراع

چنانچه متقاضی بخواهد مانع ادامه پیگیري روند پرونده خود توسط نماینده قانونی که معرفی کرده است شود، باید درخواست خود را با موضوع عزل وکیل قبل از ثبت در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.
نحوه ثبت درخواست:
-1 ورود به سایت
-2 انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص،پرداخت حق الثبت،اقساط ،تمدید،انتقال و…)
-3 انتخاب موضوع درخواست: عزل وکیل قبل از ثبت
-4 تکمیل متن درخواست
-5 ثبت اطلاعات
-6 افزودن ضمائم
-7 بازبینی اطلاعات
-8 پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه